Slingeland Ziekenhuis

Kwaliteitszegel Dermatologie toegekend aan Slingeland Ziekenhuis.


Gepubliceerd op : 18-03-2013
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Het Kwaliteitszegel Dermatologie laat zien welke ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra goede kwaliteit van zorg bieden. Dit keurmerk is opgesteld door de Huidpatiënten Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en het Huidfonds.Het doel van dit kwaliteitszegel is om patiënten (en verwijzers) overzicht te bieden van dermatologische centra in Nederland welke voldoen aan de gestelde eisen.  De polikliniek Dermatologie, locatie Gezellenlaan voldoet aan deze eisen.

Op basis van input vanuit de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) en huidpatiëntenverenigingen is een set van gezamenlijke criteria voor het Kwaliteitszegel Dermatologie vastgesteld. De criteria geven aan wat verwacht mag worden van de zorg voor mensen met een huidaandoening. Deze criteria betreffen de deskundigheid, emotionele ondersteuning, informatie en voorlichting, evaluatie van het eigen handelen, samenwerking, toegankelijkheid, transparante zorg en werkafspraken.

Voor meer informatie over het Kwaliteitszegel Dermatologie, zie www.huidpatienten-nederland.nl


Deel deze pagina: