Mijn Slingeland van kind toegankelijk sinds 1 maart

Online toegang tot medische gegevens kind

Gepubliceerd op : 22-02-2019
Laatst bijgewerkt op: 01-10-2019

Vanaf vrijdag 1 maart 2019 zal Mijn Slingeland ook opengesteld zijn voor kinderen en hun ouders. De dossierinformatie vanaf 29 september 2016 is inzichtelijk. 
Ouders (of pleegouders/voogd) die het wettelijk gezag hebben over het kind tot 16 jaar mogen, met in achtneming van de onderstaande regels, inloggen met de DigiD van het kind.
  • Is het kind jonger dan 12 jaar, dan geldt dat zij met de DigiD van het kind in kunnen loggen op Mijn Slingeland.
  • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan geldt dat met goedkeuring van het kind kan worden ingelogd op Mijn Slingeland. Het kind kijkt in dit geval mee en beslist ook mee.
  • Vanaf 16 jaar is het kind zelf eigenaar van zowel de DigiD als het medisch dossier. Deze kinderen kunnen zelf inloggen op Mijn Slingeland en hebben geen toestemming nodig van de ouders of voogd.   
Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het juiste beheer van de DigiD van het kind en zij dienen dit onderling goed te regelen en af te stemmen. Specialisten en medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid voor eventueel onjuist gebruik en beheer van de DigiD van het kind. Bij onjuist gebruik heeft het ziekenhuis de mogelijkheid de toegang tot Mijn Slingeland van het kind af te sluiten.

Wat is nodig

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Slingeland is een computer of tablet met internetverbinding, een DigiD van het kind met sms-verificatie en een mobiele telefoon nodig (om de sms-code op te ontvangen). De DigiD met de extra sms-controle is aan te vragen via de website van DigiD

Deel deze pagina: