Slingeland Ziekenhuis

NIAZ Accreditatie is met 4 jaar verlengd

Gepubliceerd op : 13-03-2012
Laatst bijgewerkt op: 16-01-2020

Slingeland Ziekenhuis trots op behalen kwaliteitscertificaat

Het Slingeland Ziekenhuis draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Dat het streven naar kwalitatief goede zorg vruchten blijft afwerpen blijkt uit het feit dat het ziekenhuis deze week wederom voor 4 jaar het ziekenhuisbrede kwaliteitscertificaat van het NIAZ heeft verkregen. Dit NIAZ-certificaat is het keurmerk voor een goede en veilige organisatie. Belangrijk hierbij is dat er goede afspraken zijn over de wijze waarop de zorg rondom de patiënten is geregeld.
Het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen) is opgericht door de brancheorganisaties van ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De kwaliteitsnorm waaraan ziekenhuizen moeten voldoen is ontwikkeld door vakmensen uit de zorg en de toetsing gebeurt door speciaal opgeleide collega’s uit andere zorginstellingen.
Om het kwaliteitscertificaat te verkrijgen heeft een team van 8 auditoren in november 2011 gedurende 4 dagen het Slingeland Ziekenhuis doorgelicht en heeft aan de hand van haar bevindingen een rapport opgesteld. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de auditoren van mening zijn dat de bevolking van Doetinchem en omgeving vertrouwen kan hebben in de kwaliteit en veiligheid van het Slingeland Ziekenhuis.
De directie is trots op de inzet die haar medewerkers hebben geleverd, waardoor het ziekenhuis opnieuw dit kwaliteitscertificaat mocht ontvangen. De basis was het verder opbouwen van een verbetercultuur en het borgen daarvan: het vasthouden van de zaken die we goed doen en waar nodig het invoeren van verbeteringen.

persbericht 2012

Deel deze pagina: