Slingeland Ziekenhuis

Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis aan de A18


Gepubliceerd op : 15-01-2014
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Het Slingeland Ziekenhuis heeft besloten om een geheel nieuw ziekenhuis te gaan bouwen. Het nieuw te bouwen Slingeland Ziekenhuis komt in Doetinchem aan de snelweg A18, afrit Oost. Uiterlijk in 2022 moet het nieuwe ziekenhuis in gebruik zijn. Nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis betekent dat ook in de toekomst de 200.000 inwoners van de West-Achterhoek en deels daarbuiten, voorzien blijven van goede medisch-specialistische zorg.

Bekijk onze folder over nieuwbouw

Eind 2012 is gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van nieuwbouw, als alternatief voor renovatie op de huidige locatie. Het renoveren van het bestaande gebouwencomplex, dat in delen in de jaren 1965 tot 1992 is gebouwd, is te complex gebleken en bovendien kostbaar. Tevens is de bereikbaarheid van het huidige ziekenhuis niet optimaal. Renovatie zou veel overlast veroorzaken voor de patiënten en medewerkers, maar ook voor de omliggende buurtbewoners.
 
De conclusie van het haalbaarheidsonderzoek is dat nieuwbouw noodzakelijk en haalbaar is. Door nieuwbouw kan een toekomstbestendig ziekenhuis worden gerealiseerd dat voorbereid is op de toekomstige vraag naar zorg. Het nieuwe gebouw wordt uiterlijk in 2022 in gebruik genomen of zoveel eerder als mogelijk. De kosten voor nieuwbouw worden geschat op 120 miljoen euro.
Tot aan het betrekken van de nieuwe locatie worden op de bestaande locatie nog de nodige verbouwingen uitgevoerd. Dit is noodzakelijk om te kunnen blijven voldoen aan technische en functionele eisen om verantwoorde zorg te kunnen bieden. In 2014 wordt de afdeling voor Moeder en Kind, de Eerste Hart Hulp en een aantal poliklinieken gemoderniseerd.

Locatie keuze: A18 afrit Oost

Met de gemeente Doetinchem is het afgelopen jaar gekeken naar een geschikte locatie voor nieuwbouw. Aanvankelijk is de optie voor nieuwbouw op de stationslocatie onderzocht. Deze optie is niet haalbaar gebleken in verband met de hoge kosten van deze locatie. Deze kosten worden onder andere veroorzaakt door noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen. De nu gekozen locatie voor nieuwbouw aan de A18 afrit Oost, is uitstekend bereikbaar, met name ook voor de inwoners van de omliggende gemeenten en biedt goede ontwikkelmogelijkheden.

Toekomstig ziekenhuis

In het nieuwe ziekenhuis kunnen mensen terecht voor een breed palet aan medische-specialistische zorg, waaronder spoedeisende zorg en geboortezorg. Het Slingeland Ziekenhuis realiseert zich dat de zorg de komende jaren sterk verandert. Dat is onder andere het gevolg van een veranderende samenleving en keuzes die gemaakt worden over de financiering. Ook de technologische ontwikkelingen (e-health) hebben tot gevolg dat de zorg in de toekomst op een geheel andere wijze zal worden aangeboden. Met de bouw van een nieuw ziekenhuis wil het Slingeland Ziekenhuis de zorg aan laten sluiten bij deze veranderingen.Folder Nieuwbouw

Nieuwbouw geeft een impuls voor de regio

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een intensieve samenwerking met huisartsen, thuiszorg en ouderenzorg. Deze samenwerking wordt verder uitgebouwd, om de verwachte toename van de zorgvraag te kunnen opvangen. De ontwikkeling van een nieuw ziekenhuis biedt nieuwe mogelijkheden voor een toekomstbestendige zorginfrastructuur voor de regio, en draagt bij aan een vitale leefomgeving in de West-Achterhoek. Daarnaast geeft nieuwbouw een belangrijke economische stimulans voor de regio.

Bekijk ook:


Deel deze pagina: