Slingeland Ziekenhuis

Samenwerking Gelderse ziekenhuizen


Gepubliceerd op : 26-04-2012
Laatst bijgewerkt op: 16-01-2020

Ziekenhuizen in Ede, Arnhem en Doetinchem werken intensief samen bij hoogcomplexe chirurgische behandelingen als “Samenwerkende Gelderse Ziekenhuizen”


De ziekenhuizen Gelderse Vallei in Ede, Rijnstate in Arnhem en Slingeland Ziekenhuis bundelen hun krachten. Zij gaan samenwerken bij een aantal hoogcomplexe chirurgische behandelingen die relatief weinig voorkomen. Door deze samenwerking kan deze zorg voor de regio worden behouden en wordt de kwaliteit van de zorg verder versterkt.

De ziekenhuizen Gelderse Vallei, Rijnstate en Slingeland bundelen hun krachten ter versterking van de kwaliteit van de patiëntenzorg in de regio Oost-Utrecht, West- Midden- en Oost-Gelderland. Landelijk worden de eisen aan de kwaliteit van zorg hoger en wordt steeds meer complexe zorg geconcentreerd. Het samenwerkingsverband van de drie ziekenhuizen, met de naam Samenwerkende Gelderse Ziekenhuizen, heeft tot doel om de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk binnen de gezamenlijke regio aan te bieden en hierbij aantoonbare kwaliteitsvoordelen te realiseren, die uitsluitend door samenwerking behaald kunnen worden.

Samenwerking chirurgie

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft in 2011 voor een aantal chirurgische behandelingen kwalitatieve en kwantitatieve normen opgesteld. Een ziekenhuis moet bijvoorbeeld jaarlijks 20 chirurgische behandelingen voor longkanker verrichten om deze te mogen blijven uitvoeren. De ziekenhuizen in Arnhem, Doetinchem en Ede hebben voor een aantal chirurgische behandelingen vastgesteld welk ziekenhuis welke ingreep uitvoert. Voor sommige van deze behandelingen geldt dat concentratie in één of twee van de drie ziekenhuizen noodzakelijk is om aan de gestelde volume-eisen te voldoen. Bij een aantal behandelingen is ook alvast rekening gehouden met verwachte aanscherping van de huidige normen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt voor weinig voorkomende operaties waar landelijk nog geen normen voor zijn gesteld.

Rijnstate, Slingeland en Gelderse Vallei hebben afspraken gemaakt over de chirurgische behandeling van:
  • Uitzaaiingen van kanker in de lever
  • Longtumoren
  • Maagtumoren
  • Tumoren in het laagste deel van de endeldarm
  • Bijniertumoren
  • Middenrifbreuk
  • Refluxziekte (terugvloed van maagzuur naar de slokdarm)
De centralisatie van deze behandelingen komt de kwaliteit van zorg ten goede. De chirurgen worden door het grotere aantal behandelingen dat zij uitvoeren, nog vaardiger in de behandeling.

Daarnaast worden de kennis en kunde van de drie ziekenhuizen samengebracht, waardoor de ingreep en het zorgtraject voor patiënten geoptimaliseerd worden. Ook worden alle patiënten in gezamenlijkheid bestudeerd en besproken, waardoor iedere patiënt de voor hem beste behandeling krijgt.

Wat betekent dit voor patiënten?

De patiënt wordt door de huisarts veelal verwezen naar het ziekenhuis in de buurt. In dit ‘eigen’ ziekenhuis wordt onderzoek gedaan en een diagnose gesteld. Als de diagnose daartoe aanleiding geeft, verwijst de specialist voor het operatieve deel van de behandeling naar een collega in een ander ziekenhuis. Zo worden patiënten die een operatie moeten ondergaan voor leverkanker geopereerd in Ede, voor een maagtumor in Arnhem en voor een longtumor in Arnhem en Doetinchem. Voor de overige genoemde aandoeningen geldt dat patiënten afhankelijk van hun specifieke gezondheidstoestand (zoals de exacte locatie, de aard en het stadium van de tumor of aandoening) worden verwezen naar één van de drie ziekenhuizen.

Het voor- en natraject van de behandeling vindt plaats in het eigen ziekenhuis van de patiënt. Gezamenlijk ontwikkelen de drie ziekenhuizen zorgpaden en protocollen voor de ingrepen, zodat de kwaliteit van zorg in elk ziekenhuis hetzelfde is en het zorgtraject in de ziekenhuizen naadloos op elkaar aansluit. In elk ziekenhuis zijn er contactpersonen voor de patiënt en de familie. Deze contactpersonen coördineren de verwijzing van en naar het andere ziekenhuis en zorgen ervoor dat een verwijzing naar het andere ziekenhuis soepel en snel verloopt


persbericht 2012

Deel deze pagina: