Slingeland Ziekenhuis

Samenwerking met gemeente en waterschap inzake nieuwbouw


Gepubliceerd op : 13-04-2015
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

De Gemeenteraad van Doetinchem heeft ingestemd met de door het Slingeland Ziekenhuis gekozen locatie voor nieuwbouw aan de A18. Het Slingeland Ziekenhuis en de Gemeente Doetinchem zijn inmiddels in gesprek met de grondeigenaren over aankoop van de betreffende gronden. De bestemmingsplanprocedure start naar verwachting nog dit jaar.

Het Slingeland Ziekenhuis heeft de ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen, zo mogelijk energie- en klimaatneutraal. Om deze reden is het gesprek gestart met Waterschap Rijn en IJssel. Het Slingeland Ziekenhuis, de Gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel willen vanaf het begin gezamenlijk invulling geven aan het ontwikkelingsproces. Ieder doet dit vanuit zijn eigen rol, specifieke kennis en deskundigheid. Alle partijen willen ook met andere overheidsorganen, zoals de Provincie Gelderland, en het bedrijfsleven samenwerken om deze ambitie te realiseren.

Tekenen overeenkomst

Op vrijdag 10 april jl. hebben het Slingeland Ziekenhuis, de gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel een tweetal overeenkomsten getekend, te weten:
  1. Overeenkomst tussen het Slingeland Ziekenhuis en de Gemeente Doetinchem waarin medewerking en kostenverhaal is geregeld. De afspraken richten zich met name op de activiteiten van de Gemeente Doetinchem inzake het opstellen van het benodigde bestemmingsplan en de aankoop door het Slingeland Ziekenhuis van de benodigde gronden.
  2. Overeenkomst tussen het Slingeland Ziekenhuis, de Gemeente Doetinchem en het Waterschap Rijn en IJssel, betreffende de beoogde nieuwbouw. De essentie van deze overeenkomst tussen de drie partijen is de gezamenlijke ambitie om een innovatief en duurzaam ziekenhuis te bouwen, zo mogelijk energie- en klimaatneutraal.
Met het ondertekenen van deze overeenkomsten komt de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis weer een stapje dichterbij. We willen de patiënten in ons verzorgingsgebied ook in de toekomst een kwalitatief goede patientenzorg bieden, dichtbij huis met betrokken, deskundige en gastvrije medewerkers. Met dit gegeven als uitgangspunt gaan we gezamenlijk aan de slag.


V.l.n.r. mevrouw E. Rutting, Heemraad,  de heer G. Huisman, Algemeen directeur Slingeland Ziekenhuis en

mevrouw I. Lambregts, Wethouder.

Deel deze pagina: