Slingeland Ziekenhuis

Toestemming geven voor inzien medicatiegegevens

Medicatiegegevens in Landelijk Schakel Punt (LSP)

Gepubliceerd op : 10-04-2015
Laatst bijgewerkt op: 07-05-2020

Het Slingeland Ziekenhuis en de apotheken in de regio West-Achterhoek sluiten aan op het Landelijk Schakel Punt (LSP). Via het LSP kunnen artsen en apothekers medicatiegegevens inzien. Dit kan echter alleen met toestemming van de patiënt. Hiertoe dient de patiënt  een toestemmingsformulier in te vullen en in te leveren bij zijn of haar eigen apotheek. Het formulier is ook verkrijgbaar bij de apotheek. Online toestemming geven kan via www.ikgeeftoestemming.nl.

Uitwisseling van medicatiegegevens

Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis, wil de arts weten welke medicijnen u gebruikt. Het Slingeland Ziekenhuis kan via het Landelijk Schakel Punt uw medicatiegegevens digitaal inzien. Dit kan alléén als u daar toestemming voor hebt gegeven. Ook als u onverwacht bij een andere apotheek moet aankloppen, bijvoorbeeld ‘s avonds-,’s nachts of in het weekend,  moet deze apotheker uw medicatiegegevens kunnen oproepen uit de bronapotheek.

Wat is het Landelijk Schakel Punt?

Het LSP is een manier om verbinding te maken met de apotheek waar u bent ingeschreven. Het LSP wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De verbinding voldoet aan de landelijke eisen voor veiligheid en privacy. Niet alle zorgverleners hebben toegang tot het LSP. Alleen apothekers, medisch specialisten, huisartsen en speciaal gemachtigde zorgverleners hebben toegang. Als u wilt weten of uw arts of apotheek hier op aangesloten is, kijk dan op www.vzvz.nl.

Uw toestemming wijzigen of intrekken

Het is te allen tijde mogelijk om de verleende toestemming weer in te trekken. Ook is het mogelijk om bepaalde delen van het dossier niet toegankelijk te maken. De beschikbaarheid van gegevens bepaalt de patiënt zelf. Voor meer informatie kunt u contat opnemen met uw apotheek.


Deel deze pagina: