Slingeland Ziekenhuis

Trombosedienst Doetinchem, Winterswijk en Deventer wederom de beste


Gepubliceerd op : 27-10-2015
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Trombosedienst Doetinchem, Winterswijk en Deventer was in 2014 wederom de beste van Nederland. Dat blijkt uit de resultaten die de Federatie van Nederlandse Trombosediensten verzamelt en jaarlijks publiceert.
De Trombosedienst controleert de behandeling van patiënten met bloedstollingremmende middelen. Van belang daarbij is dat de laboratoriumuitslag (INR stollingstijd van het bloed) van patiënten zich tussen de vastgestelde grenzen bevindt. De dosering van de bloedverdunners wordt zo nodig aangepast op basis van deze resultaten.
Patiënten krijgen deze medicatie voorgeschreven als er een verhoogd risico is op stolselvorming in de bloedvaten of in het hart. De hoeveelheid in te nemen tabletten wordt bepaald aan de hand van bloedonderzoek.
De kans op stolling van het bloed en de werking van medicatie kunnen worden beïnvloed als de patiënt ziek is, veel andere medicatie gebruikt of niet therapietrouw is, weet de trombosedienst arts en medisch leider Maarten Beinema. ‘’Het is dan ook aan onze medewerkers te danken dat zij zo alert zijn op eventuele veranderingen in het ziektebeeld en medicijngebruik dat wij zo goed scoren op ons preventiebeleid. Zij zijn de ogen en oren van onze Trombosedienst artsen’’, zegt hij. Het doseercentrum, locatie Deventer, doseert alle trombosedienstpatiënten van Deventer, Doetinchem en Winterwijk.

Best presterend

In Nederland, de Antillen en 2 Spaanse vakantieoorden zijn 55 trombosediensten die jaarlijks hun resultaten doorgeven aan de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Van belang daarbij is met name het percentage patiënten dat zich met hun laboratoriumuitslag (INR) tussen de streefgrenzen bevindt. In voorgaande jaren was de Trombosedienst van Deventer, Doetinchem en Winterswijk  steeds de best presterende van deze 55 trombosediensten.

Deel deze pagina: