Slingeland Ziekenhuis

Verlenging verscherpt toezicht IGJ op thema bestuur


Gepubliceerd op : 27-11-2020
Laatst bijgewerkt op: 18-01-2021


In mei van dit jaar heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis onder verscherpt bestuurlijk toezicht geplaatst. Dit was voor een periode van een half jaar. In de afgelopen periode heeft de IGJ nauw contact onderhouden met de Raad van Bestuur. Recent is ook nog gesproken met vertegenwoordigers uit de verschillende gremia (Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Verpleegkundige Raad en medische staf) over de huidige situatie. 
Verder is op verzoek gerapporteerd  aan de IGJ over de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen defusie per 1 januari a.s.
 
Omdat de defusie nog geen feit is, heeft de IGJ kenbaar gemaakt dat zij het verscherpt toezicht nog voor een korte periode wil voorzetten. Zo kan gemonitord worden dat de opzet slaagt om tot een duurzaam en stabiele situatie voor de beide ziekenhuizen te komen.
Het verscherpt toezicht wordt om die reden verlengd met drie maanden tot 15 februari a.s. Dit is de kortst mogelijke termijn.Deel deze pagina: