VRE-bacterie onder controle


Gepubliceerd op : 09-09-2019
Laatst bijgewerkt op: 22-10-2019

Begin september is in het Slingeland Ziekenhuis de VRE-bacterie (de Vancomycine Resistente Enterokok) aangetroffen. Daarop zijn diverse voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan.
Om de situatie binnen het ziekenhuis goed in kaart te brengen, zijn de afgelopen weken patiënten van meerdere verpleegafdelingen getest op de aanwezigheid van de VRE-bacterie. Er zijn geen nieuwe VRE-positieve patiënten bijgekomen.  
Het ziekenhuis is daarom weer overgegaan op de normale bedrijfsvoering. 

VRE-bacterie

Enterokokken zijn bacteriën die bij iedereen voorkomen in de darmen. De VRE-bacterie is een enterokok die niet gevoelig is voor behandeling met antibiotica die gewoonlijk worden voorgeschreven. Voor gezonde mensen is de VRE-bacterie niet ziekmakend. Bij mensen met een sterk verminderde weerstand kan de VRE-bacterie leiden tot een infectie.

De verspreiding van enterokokken vindt plaats vanuit de darm; voornamelijk via de handen en voorwerpen in de omgeving (zoals een toiletbril, deurklink, bed en kraan). Voor patiënten en bezoekers is handhygiëne van belang: na het toiletbezoek de handen goed wassen met water en zeep. En bij het verlaten van een patiëntenkamer de handen desinfecteren met handalcohol.

Meer informatie

Zie: Veelgestelde vragen over de VRE-bacterie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie: e-mail: vre@slingeland.nl

 

 

Deel deze pagina: