Slingeland Ziekenhuis

Zorg voor een actueel overzicht van uw medicijnen

Belangrijk voor iedereen die regelmatig medicijnen gebruikt

Gepubliceerd op : 30-08-2012
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Vanaf september 2012 wordt aan iedere inwoner uit de regio West-Achterhoek gevraagd om bij bezoek aan een huisarts, huisartsenpost, medisch specialist of bij opname in het ziekenhuis, verpleeghuis of GGZ instelling, altijd een actueel overzicht van zijn of haar medicijnen mee te brengen. Patiënten kunnen een actueel medicatieoverzicht ophalen bij hun apotheek.

Actueel medicatieoverzicht

Een uitgangspunt voor veilige zorg is de beschikbaarheid van een actueel overzicht van medicijnen. Uit onderzoek is gebleken dat er regelmatig problemen ontstaan met geneesmiddelen bij patiënten. Deze zijn voor een groot deel te voorkomen. Door op ieder moment een actueel medicatieoverzicht beschikbaar te hebben, weet de zorgverlener wat de patiënt aan geneesmiddelen gebruikt en kan de patiënt de juiste behandeling en zorg krijgen.Daarnaast staan op het medicatieoverzicht ook de aandoeningen, allergieën en/of eventueel verminderde nier- of leverfunctie die bij de apotheek bekend zijn. Door een actueel medicatieoverzicht bij zich te hebben draagt een patiënt bij aan zijn medicatieveiligheid.

Digitaal uitwisselen van medicatiegegevens

Sommige zorgverleners wisselen ook digitaal gegevens uit, bijvoorbeeld de huisarts en apotheek. Door het gebruik van verschillende computersystemen is nog niet alle informatie overdraagbaar, waardoor het belangrijk is om altijd zelf als patiënt het actuele medicatieoverzicht mee te nemen.
Wilt u niet dat (delen van) uw medicijngegevens opgevraagd kunnen worden, bespreek dit dan met uw apotheek of behandelend arts.

Medicatieoverdracht in de keten

In 2012 werken verschillende organisaties in West-Achterhoek samen in het project ‘Medicatieoverdracht in de keten’, onder verantwoordelijkheid van het Netwerk Transmurale Zorg West-Achterhoek. Doel van dit project is te zorgen dat bij elk moment waarop patiënten worden behandeld, maar zeker als medicijnen worden voorgeschreven, een actueel medicatieoverzicht aanwezig is. Vanaf 2013 zijn zorgverleners verplicht hieraan te voldoen. Deelnemende organisaties aan het project zijn: Apothekers Vereniging Slingeland, Azora, Huisartsen Vereniging Oude IJssel, Huisartsenpost, Sensire en Slingeland Ziekenhuis. Ook zijn er afspraken gemaakt met Trombosedienst Slingeland, GGNet en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Meer informatie: Medicatieveiligheid

Deel deze pagina: