Inschrijfbalie

Inschrijfbalie

De Inschrijfbalie van het Slingeland Ziekenhuis registreert uw basisgegevens. Bij adreswijzigingen, wijziging van huisarts, tandarts en apotheek dient u dit door te geven. Tevens wordt uw burgerservicenummers (BSN) geregistreerd en hiervoor dient u zich persoonlijk te legitimeren bij de Inschrijfbalie. U dient zélf bij de Inschrijfbalie aanwezig zijn. Dit geldt voor zowel volwassenen als kinderen. Dus ook ouders die hun kind laten registreren of gegevens aanpassen moeten zich samen met het betreffende kind melden bij de Inschrijfbalie.

Een adreswijziging of aanpassing in de basisgegevens van huisarts, apotheek of zorgverzekeraar kunt u ook doorgeven via Mijn Slingeland. Kies dan voor een E-consult om uw gegevens veilig te verzenden.

Registratie burgerservicenummer verplicht voor alle patiënten

Zorgverleners in Nederland zijn verplicht om het burgerservicenummer van de patiënt te gebruiken in hun administratie. Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer en staat vermeld in uw identiteitsbewijs. Omdat het ziekenhuis uw BSN moet vastleggen in haar administratie vragen we u zich voor een eventuele afspraak te melden bij de Inschrijfbalie. 

Patiëntgegevens en foto

Bij het eerste polikliniekbezoek wordt u verzocht ervoor te zorgen dat u een afsprakenkaartje heeft (de ponskaartjes zijn niet meer geldig en moeten worden vervangen bij de inschrijfbalie). Het afsprakenkaartje is voorzien van een sticker met de correcte, actuele gegevens van de patiënt. Tevens voegen we graag een foto aan uw dossier toe. Hiervoor gebruiken we de foto van uw legitimatie of de Inschrijfbalie maakt een nieuwe foto van u. Uiteraard kunt u hier ook bezwaar tegen maken, maar door een foto aan uw dossier toe te voegen bent u sneller te identificeren en wordt de kans op misbruik van uw gegevens kleiner.

Legitimatie

Voor het registreren bij de Inschrijfbalie heeft u een geldig identiteitsbewijs (uw paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Nederlands vreemdelingendocument) nodig. U dient zich hiervoor persoonlijk aan de Inschrijfbalie te melden. Wilt u bij wijzigingen in uw gegevens (naam, adres, huisarts) altijd uw legitimatie en verzekeringspapieren of pasje meenemen.
Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.
Zie ook: informatie Rijksoverheid.

Openingstijden

De Inschrijfbalie is geopend op werkdagen van 07.45 tot 17.00 uur.

Locatie

De Inschrijfbalie bevindt zich op de begane grond van het Slingeland Ziekenhuis in de centale hal naast de receptie. Volgt u routenummer 92

 
 
 
Laatst bijgewerkt op: 30-12-2019

Deel deze pagina: