Slingeland Ziekenhuis

Cliëntenraad Santiz heft zich op


Gepubliceerd op : 14-08-2020
Laatst bijgewerkt op: 01-10-2020

De cliëntenraad van Santiz heeft zich in zijn vergadering van 10 augustus 2020 ontheven van zijn functie. Per 1 april 2018 hebben de cliëntenraden van het Slingeland Ziekenhuis (SZ) en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) gezamenlijk besloten om, als vervolg op de bestuursfusie van beide ziekenhuizen, samen op te gaan in één gemeenschappelijke raad, de cliëntenraad Santiz. De ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben geleid tot het besluit om de gemeenschappelijke cliëntenraad op te heffen.

Door de Raad van Bestuur van Santiz zullen op korte termijn twee cliëntenraden worden ingesteld voor beide huizen.

Mevrouw Schraverus, interim voorzitter Raad van Bestuur geeft aan: “Onder de huidige omstandigheden van defusie is dit een zeer te respecteren besluit. Hiermee maakt de cliëntenraad Santiz ruimte voor de beide ziekenhuizen om hun medezeggenschap van cliënten te regelen. Dit is zoals ik deze cliëntenraad heb leren kennen. Betrokken en realistisch met een goed oog voor de patiënten belangen van beide organisaties.”

De leden van de cliëntenraad Santiz betreuren dat het niet mogelijk is gebleken, in het belang van de cliënten in de Achterhoek, tot een duurzame samenwerking tussen de ziekenhuizen te komen. De leden van de Cliëntenraad Santiz spreken de wens uit dat ook in de toekomst patiëntbelangen voorop mogen staan in de Achterhoek.

Deel deze pagina: