Slingeland Ziekenhuis

Slingeland heeft een nieuwe Raad van Toezicht


Gepubliceerd op : 22-12-2020
Laatst bijgewerkt op: 22-12-2020


Het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) gaan per 1 januari 2021 zelfstandig verder. Met ingang van die datum beschikken de beide ziekenhuizen weer over een eigen raad van bestuur en raad van toezicht.
Na de aankondiging van de defusie is voortvarend aan de slag gegaan met de werving en selectie van nieuwe toezichthouders. De Raad van Bestuur en interne gremia (ondernemingsraad, cliëntenraad, verpleegkundige raad en medische staf) zijn hierbij nauw betrokken geweest.
Het Slingeland Ziekenhuis is verheugd om kenbaar te kunnen maken dat per 1 januari a.s. de navolgende personen de nieuwe Raad van Toezicht van het Slingeland Ziekenhuis zullen gaan vormen:
  • Als voorzitter: dhr. H.H. Busker
  • Als lid met de portefeuille financiën: dhr. M. Blacquière
  • Als lid met de portefeuille zorg: mw. E.W.M.T. ter Braak
  • Als lid met een nader te bepalen portefeuille: dhr. P. Niesink
Er is nog één vacante positie, die in het komende jaar spoedig zal worden ingevuld.
Met de komst van deze vier leden is echter alvast een nieuwe stevige basis gelegd voor het toezicht van het zelfstandige Slingeland Ziekenhuis


Deel deze pagina: