Slingeland Ziekenhuis

Vernieuwde Cliëntenraad voor Slingeland


Gepubliceerd op : 10-12-2020
Laatst bijgewerkt op: 18-01-2021

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een vernieuwde Cliëntenraad, met drie leden vanuit de voorgaande Cliëntenraad en vier nieuwe leden. Voorzitter is nieuweling Ria Schutte.
 
De Cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Collectief (MSC) over onderwerpen als zorgbeleid, kwaliteit, reorganisaties, fusies en nieuwbouwplannen. Naast dit adviesrecht heeft de Cliëntenraad ook instemmingsrecht.
 
Bij het adviseren en al dan niet instemmen, kijkt de Cliëntenraad altijd of de belangen van patiënten voldoende meegenomen zijn. Belangrijke onderwerpen waarbij de Cliëntenraad nauw betrokken is geweest en waar zij een 'flinke vinger in de pap' heeft gehad, zijn onder meer: de inrichting van het digitale patiëntenportaal (Mijn Slingeland), het samen beslissen van arts en patiënt, de privacy van patiënten in het medisch dossier, en via de Benoemingsadviescommissie betrokken zijn bij de benoemingsprocedure van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht.
 
Met de aangekondigde defusie werd vanuit de zittende Cliëntenraad van Santiz besloten om zo snel mogelijk weer tot een eigen Cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis te komen. Daarbij toonden drie leden vanuit de bestaande Cliëntenraad zich bereid om door te gaan in de nieuwe Cliëntenraad. In november 2020 is de nieuwe Cliëntenraad geïnstalleerd.
 
Het is wettelijk voorgeschreven dat zorginstellingen een Cliëntenraad hebben. Dat is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, kortweg Wmcz. Sinds begin 2020 schrijft deze wet voor dat ook de medisch specialistische staf een Cliëntenraad heeft, en wel per 1 januari 2021. In het Slingeland Ziekenhuis is de medische staf verenigd in het MSC. De wet geeft de vrije keuze of het ziekenhuis en de medisch specialisten ieder een eigen Cliëntenraad hebben of samen dezelfde Cliëntenraad. In het Slingeland Ziekenhuis is voor dat laatste gekozen.
De hierna genoemde mensen vormen zowel de Cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis als van het Medisch Specialistisch Collectief. De vier eerstgenoemden zijn nieuwe leden, de drie laatstgenoemden hadden ook zitting in de voorgaande Cliëntenraad: Ria Schutte (voorzitter), Mieke Janssen, Mirjam Kamer, Ronald Treijtel, Antoine van Vijfeyken, Geert Stronks (secretaris en penningmeester) en Cobi Schut. De Cliëntenraad wordt ondersteund door Ingrid te Lintum.
Clientenraad portretten 2021 2


Deel deze pagina: