Vergoeding rondom jaarwisseling

Vergoeding zorgkosten bij behandeling rondom jaarwisseling


Heeft u of wilt u in de laatste maanden van het jaar een afspraak in het ziekenhuis en loopt deze behandeling door in het volgende jaar? Dan kan dit vragen oproepen over de vergoeding van de zorgkosten. Bijvoorbeeld:
  • Geldt voor deze behandeling mijn eigen risico van 2019 of 2020?
  • Als ik overstap naar een andere zorgverzekeraar: wie vergoedt dan mijn zorgkosten?
  • Als ik kies voor een andere polis: op basis van welke polisvoorwaarden worden mijn zorgkosten dan vergoed? Mijn polisvoorwaarden van 2019 of 2020?

Het antwoord op deze vragen:

Dat hangt af van de startdatum van uw Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hieronder vindt u uitleg en twee voorbeelden ter verduidelijking.

Startdatum

Op de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis, opent het ziekenhuis een Diagnose Behandelcombinatie (DBC). De startdatum van de DBC bepaalt welke polisvoorwaarden van toepassing zijn. En dus welke zorgkosten u vergoed krijgt. Ook geldt het eigen risico van het jaar waarin de DBC is gestart. 

Een eerste DBC duurt maximaal 90 dagen. Duurt de behandeling langer? Dan openen we direct na die 90 dagen een vervolg-DBC. De datum waarop de vervolg-DBC is geopend, wordt gezien als ‘nieuwe’ startdatum. Dit kan dus in een ander jaar zijn, waardoor de polisvoorwaarden en uw eigen risico van het nieuwe jaar gelden. Een vervolg-DBC duurt maximaal 120 dagen. Zolang uw behandeling nog niet is afgerond (omdat er bijvoorbeeld nog een controleafspraak volgt), worden meerdere vervolg-DBC’s achter elkaar geopend.

Wanneer is uw behandeling gestart?

De secretaresse van de polikliniek kan u vertellen wat de startdatum van uw (vervolg)DBC is. 

Voorbeeld

Stel: op 20 december 2019 heeft u een eerste afspraak bij uw arts in het ziekenhuis. Op 6 februari 2020 wordt u geopereerd. Zowel de eerste afspraak als de behandeling vallen binnen de eerste DBC (90 dagen). Omdat de startdatum van de DBC in 2019 was, geldt het eigen risico van 2019. Ook zijn uw polisvoorwaarden van 2019 van toepassing.

Stel: op 20 december 2019 heeft u een eerste afspraak bij uw arts in het ziekenhuis. Op 25 maart 2020 wordt u geopereerd. De eerste afspraak bij uw arts is in december 2019. Daarom wordt voor die afspraak uw eigen risico van 2019 aangesproken. De datum van de operatie valt echter buiten de eerder genoemde 90 dagen. Daarom wordt er een vervolg-DBC geopend. Deze start in 2020. Daarom wordt voor de operatie uw eigen risico van 2020 aangesproken. Omdat de vervolg-DBC in 2020 start, wordt de zorg vergoed op basis van uw polisvoorwaarden van 2020. 

Andere voorbeelden

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft ook twee voorbeelden gemaakt:

Meer informatie

De secretaresse van de polikliniek kan u informeren over de startdatum van uw DBC. Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Debiteurenbeheer. Zij zijn te bereiken via: tarieven@slingeland.nl.

Zie ook:

 


Laatst bijgewerkt op: 19-11-2019

Deel deze pagina: