Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Fysiotherapie

Gepubliceerd op: 23 januari 2008

Fysiotherapie richt zich op het verminderen, opheffen of voorkomen van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. De behandelingen zijn vooral gericht op oefentherapie, voorlichting en begeleiding van de patiënt tijdens het herstelproces. De fysiotherapeut onderzoekt elke patiënt en stelt samen met de patiënt en/of arts een behandeldoel op, waarna de behandeling start.
Voor meer algemene informatie over fysiotherapie kunt u kijken op: www.kngf.nl.

Locatie

De afdeling Fysiotherapie bevindt zich in het souterrain van het ziekenhuis.
U volgt routenummer 84.

Fysiotherapie tijdens opname

De fysiotherapeuten werken op de polikliniek van Fysiotherapie, maar daarnaast werken zij het grootste gedeelte van de tijd op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, dit noemen we klinische fysiotherapie. Het doel van klinische fysiotherapie is ontslag bevorderen, voorkomen van klachten ten gevolge van een ziekenhuisopname en indien mogelijk veilig terugkeren naar de thuissituatie. Hierbij is regelmatig overleg met de specialisten en verpleegkundigen over de behandeling van de patiënt nodig.
Voor de meest noodzakelijke en urgente behandelingen is er ook in het weekend een therapeut aanwezig.

De meest voorkomende behandelingen die de fysiotherapeuten uitvoeren zijn:

 • Looptraining na botbreuken;
 • Ademhalingstherapie bij longproblematiek en na grote buikoperaties;
 • Begeleiding na een hartinfarct;
 • Revalideren na een beroerte of een amputatie;
 • Revalideren na een heup- of een knieoperatie.

Tip: Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis is het zinvol om goede en stevige schoenen en makkelijk zittende kleding mee te brengen. Wanneer u gebruik maakt van hulpmiddelen bij het lopen, neem deze eveneens mee.

Behandeling na ontslag uit het ziekenhuis

Als er bij ontslag uit het ziekenhuis blijkt dat verdere behandeling nodig is, vindt verwijzing plaats naar een collega fysiotherapeut in de woonomgeving van de patiënt. Gegevens van de patiënt worden daarbij overgedragen.

Blijf in beweging

Voor patiënten is het belangrijk dat ze, naast de beweegmomenten met de fysiotherapeut, ook zelf in beweging blijven tijdens de ziekenhuisopname. Weinig bewegen en veel in bed liggen kan namelijk leiden tot (extra) complicaties. Dit kan worden voorkomen door tijdens de opname, indien mogelijk, bijvoorbeeld stukjes te lopen, op een stoel te zitten in plaats van in bed en de maaltijden aan tafel te eten. 

De film 'bewegen tijdens uw opname' geeft meer informatie over hoe patiënten tijdens een ziekenhuisopname in beweging kunnen blijven.  

Polikliniek Fysiotherapie

Voor behandeling op de polikliniek Fysiotherapie heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist (voor iedere nieuwe zorgvraag). Op de polikliniek Fysiotherapie kunt u alleen terecht voor een aantal specifieke behandelingen (zie poliklinische behandelingen).
De polikliniek is open vanaf 08.00 uur tot 16.30 uur. Ook is DTF (Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie) mogelijk. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar uw huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan gaat de fysiotherapeut in overleg met u aan de slag.  
Op de polikliniek bekkenfysiotherapie kunt u alleen terecht met een verwijzing van een huisarts of specialist.

Afspraak maken

Een afspraak maakt u telefonisch via (0314) 32 93 83 of aan de balie van polikliniek Fysiotherapie, tussen 07.30 en 16.00 uur (buiten deze tijden krijgt u een antwoordapparaat te horen).

Als u verhinderd bent voor een afspraak, dan wordt u verzocht dit liefst 24 uur van te voren telefonisch te melden. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

MRSA-bacterie
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie

Poliklinische behandelingen

 • Gesuperviseerde looptraining voor patiënten met claudicatio intermittens
  Claudicatio intermittens (in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd) is een aandoening aan de slagaders in uw benen. Deze slagaders voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaders vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met Claudicatio intermittens  is looptraining. Door middel van looptraining kan de pijnvrije en maximale loopafstand vergroot worden. Looptraining heeft het beste resultaat als u onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut aan de slag gaat. Dat kan ook hier in het Slingeland Ziekenhuis. De verwijzing voor deze looptraining vindt plaats via de vaatchirurg.

 • Hartrevalidatie
  Deze behandeling vindt over het algemeen plaats als vervolg op de klinische revalidatie na een infarct, een hartoperatie of een dotterbehandeling. De behandeling is er op gericht om door middel van conditietraining, sport en spel de patiënt opnieuw vertrouwen in zijn lichaam te geven. De training vindt plaats in een groep van maximaal zes personen onder leiding van twee gekwalificeerde fysiotherapeuten. Onderdeel van deze behandelingen is ook de ademhalings- en ontspanningstherapie. De frequentie van behandeling is twee keer per week. De verwijzing vindt plaats via de cardioloog van het Slingeland Ziekenhuis.
  Daarnaast is er ook een groep speciaal voor mensen met de diagnose hartfalen. Deze diagnosegroep vergt een andere benadering om de inspanning zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt. Vaak zijn het patiënten die kortademig zijn bij weinig inspanning. Deze patiëntencategorie wordt doorverwezen via de hartfalenpoli en cardioloog.
 • Bekkenfysiotherapie
  Bekkenfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het onderzoeken, behandelen en helpen voorkomen van klachten in het gebied van het bekken, de buik, de lage rug en de bekkenbodem. Daarbij kunnen ze gebruik maken van apparatuur om patiënten te onderzoeken en/of te behandelen. Bekkenfysiotherapie is een vorm van fysiotherapie bij klachten zoals:
  • ongewild verlies van urine en/of ontlasting (incontinentie);
  • niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten;
  • moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting;
  • verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen;
  • pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
  • pijn bij gemeenschap, als de klachten samenhangen met de bekkenbodem;begeleiding voor en na operaties in buik- of bekkengebied;
  • bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap en bevalling of door andere oorzaken;
  • blaaspijnsyndroom (interstitiële cystitis).
  Zie ook bekkenfysiotherapie
 • TENS Pijnbehandeling
  Bij deze behandeling van pijn wordt gebruik gemaakt van een TENS. Een TENS (Transcutane Zenuwstimulator) is een apparaat dat door elektrische stimulatie van een zenuw de pijn kan verminderen. De behandeling wordt specifiek afgestemd op de pijn van de patiënt. De verwijzing vindt plaats via de pijnpolikliniek.
Gewrichten kunnen ook een te grote bewegelijkheid hebben. Dat kan leiden tot instabiliteit en klachten. In dit geval kan de manueel therapeut u met specifieke trainingsadviezen voor de spieren leren om uw gewrichten stabieler te maken.

 

 • Rugcentrum
  Mensen met rugklachten kunnen terecht in het Rug Centrum Achterhoek (RCA). Binnen het Rugcentrum werken meerdere disciplines samen om op een snelle en gedegen manier de oorzaak van uw rugklachten te achterhalen en een persoonlijk behandeltraject te starten. Patiënten van het Rugcentrum krijgen in 2-3 uur een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek en worden onderzocht door de neuroloog. Indien nodig worden diverse aanvullende onderzoeken gedaan. De uitslag van alle onderzoeken worden dezelfde dag nog met u besproken door de neuroloog. In overleg met u wordt dan ook een passend behandelprogramma in gang gezet. 

Samenwerking buiten het ziekenhuis

Een aantal fysiotherapeuten van het Slingeland Ziekenhuis zit in een Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF) waarbij netwerkvorming en uitwisseling van kennis voorop staat. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de inhoud en wijze van informatieoverdracht.
Er zijn bijvoorbeeld ook transmurale werkgroepen in de regio, die een specifieke patiëntencategorie als aandachtspunt hebben. Dit zijn bijv. hartpatiënten, patiënten die een beroerte hebben gehad of patiënten met bekkenbodemproblematiek en incontinentie.

Opleiding

De afdeling fysiotherapie begeleidt studenten fysiotherapie van de Saxion Hogeschool, die stage lopen in het ziekenhuis. De stagiaires werken onder de verantwoordelijkheid van de begeleidend fysiotherapeut. Behandeling door een stagiair wordt van te voren overlegd met de patiënt.


Laatst bijgewerkt op: 09 september 2022

Direct naar

keuken1-klein.jpg
Hernieuwde samenwerking Huuskes als leverancier patiëntenvoeding