Slingeland Ziekenhuis

Verwijsbrief nodig bij eerste polikliniekbezoek


Gepubliceerd op : 17-01-2013
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Patiënten zijn verplicht bij de eerste polikliniekafspraak een verwijsbrief van de huisarts, tandarts, verloskundige of andere medisch specialist te overleggen. Patiënten zonder verwijzing moeten de kosten van het bezoek en eventuele behandeling in het Slingeland Ziekenhuis zelf betalen, omdat de zorgverzekeraars de zorg dan niet meer vergoeden.

Zorgverzekeraars controleren in toenemende mate of patiënten in het bezit zijn van een geldige verwijzing, als zij een afspraak hebben bij een medisch specialist in het Slingeland Ziekenhuis. Patiënten zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
Door te controleren willen zorgverzekeraars het onnodig gebruik van specialistische zorg terugdringen. Dit is landelijk geregeld via de Zorgverzekeringswet.
Patiënten die een afspraak willen maken met een specialist in het Slingeland Ziekenhuis zullen er op worden geattendeerd, dat het noodzakelijk is om een verwijsbrief te hebben. Wanneer een patiënt toch een afspraak wil maken zonder dat hij een verwijsbrief heeft, zal hij duidelijk worden gewezen op de financiële consequenties. Wanneer een patiënt zich zonder verwijzing meldt op het spreekuur, zullen de gevolgen nogmaals onder de aandacht worden gebracht.
Patiënten hebben voor elk nieuw gezondheidsprobleem een nieuwe verwijsbrief nodig. Een verwijsbrief is niet vereist voor patiënten die zich op de Spoedeisende Hulp melden.

Deel deze pagina: