oncologie divers

Chemotherapie


Chemotherapie is de behandeling van kanker met medicijnen, zogeheten cytostatica, die de celdeling remmen. Ze worden daarom ook wel celdeling-remmende medicijnen genoemd. De medicijnen kunnen in de vorm van tabletten worden toegediend, maar ook als injectie of infuus. Via het bloed verspreidt de cytostatica zich door het lichaam en kan zo op vrijwel alle plaatsen kankercellen bereiken. Vaak worden verschillende combinaties van medicijnen gegeven. Per patiënt wordt bekeken welke chemotherapie binnen het behandelplan past.

Informatie over de behandeling

De arts zal u uitgebreid voorlichten over de mogelijkheden van behandeling met chemotherapie in uw specifieke situatie. U krijgt uitleg over de bijwerkingen, het verwachte verloop en de te behalen resultaten. Op basis van deze informatie maakt u samen met uw arts de keuze voor een behandeling.

Gesprek met verpleegkundige

Wanneer u kiest om te starten met de chemotherapie krijgt u een afspraak mee voor het verpleegkundig oncologisch spreekuur.
Wij raden u aan het gesprek thuis voor te bereiden. U krijgt hiervoor een folder mee waarin u de onderwerpen kunt aankruisen die u wilt bespreken.
Folder: In gesprek over chemotherapie
U krijgt zowel mondelinge als schriftelijke informatie over de behandeling die u gaat krijgen. Tijdens het gesprek krijgt u van de verpleegkundige de behandelwijzer uitgereikt zodat u de informatie thuis kunt nalezen. Deze  behandelwijzer bevat specifieke kuurinformatie met het schema van de behandeling en de wijze van toediening. Verder staan de specifieke bijwerkingen beschreven die u kunt verwachten.
Ook tijdens of na de behandeling kunt u op het spreekuur terecht. Een afspraak voor het verpleegkundig oncologisch spreekuur kunt u maken via de dagbehandeling Oncologie.
Meer informatie in de folder Verpleegkundig oncologisch spreekuur.

Film over voorlichtingsgesprek

In onderstaande film ziet u wat kunt u verwachten van het gesprek met de verpleegkundige voorafgaand aan de behandeling met chemotherapie.Laatst bijgewerkt op: 09-01-2020

Deel deze pagina: