Patiéntenfolders

Dagonderzoekscentrum Geriatrie


Het Dagonderzoekscentrum Geriatrie is voor oudere mensen met meerdere aandoening tegelijkertijd. Het Dagonderzoekscentrum is bedoeld om in zo kort mogelijke tijd (1 dagdeel) een diagnose te stellen. De geriater kijkt naar:
 • lichamelijke problemen,
 • evt problemen op geestelijk gebied: somberheid, eenzaamheid, moeite met ouder worden en de beperkingen die dat oplevert,
 • het medicijngebruik: gebruikt de patiënt medicijnen die bijwerkingen veroorzaken, die niet meer nodig zijn of zijn bepaalde medicijnen juist wel nodig,
 • de mobiliteit: het lopen en evt risico's op vallen
 • de algehele conditie, spierkracht en eetpatroon,
 • de zelfredzaamheid: kan de patiënt nog goed voor zichzelf zorgen en zelf de huishouding doen,
 • de woonsituatie, de hulp die de patiënt krijgt, het sociale leven en mogelijkheden tot ontspanning.
De klinisch geriater onderzoekt de patiënt en beoordeelt welke ziekten er zijn en welke kunnen worden behandeld. Het is niet altijd mogelijk om alle ziekten te genezen. Belangrijk is dat de patiënt zo zelfstandig mogelijk kan blijven, zich goed kan redden en tevreden is over de kwaliteit van leven.

Duur van een afspraak

Het onderzoek duurt ongeveer drie uur.

Waar moet u zich melden

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de secretaresse van de polikliniek Geriatrie op Route 116  (begane grond).

Werkwijze

Een verpleegkundige zal u verder gedurende het verblijf in het ziekenhuis begeleiden. Zij coördineert de zorg tijdens de dagopname. Als u of uw familie vragen heeft, kunt u deze aan de verpleegkundige stellen. De verpleegkundige zal uitleggen hoe het programma er voor u uitziet en wat u kunt verwachten. Het is prettig als uw partner of naast familielid of een ander vertrouwd persoon kan meekomen.
Meestal brengt de dokterassistente u eerst naar het laboratorium voor bloedafname.
U heeft een gesprek met de geriater over uw klachten en uw gezondheidstoestand. Er vindt lichamelijk onderzoek plaats en er wordt een ECG (hartfilmpje) gemaakt. De verpleegkundige of geriater zal een gesprek hebben met uw partner, naaste of het familielid dat met u is meegekomen. De verpleegkundige zal een vragenlijst en geheugentest afnemen. 
De klinisch geriater zal zo nodig de fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog of een andere medisch specialist betrekken bij de onderzoeken.
Soms is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld extra röntgenonderzoek of aanvullend geheugenonderzoek door een psycholoog. Hiervoor wordt dan een aparte afspraak gemaakt.
Er wordt meestal een vervolgafspraak gemaakt op de polikliniek om de uitslag van alle onderzoeken en het behandeladvies te bespreken.

Vervolgafspraak

De klinisch geriater bespreekt alle gegevens uit de onderzoeken met het team van zorgverleners dat de patiënt deze dag heeft onderzocht. Zo mogelijk heeft de geriater aan het eind van het dagdeel een afrondend gesprek met u en uw begeleider. De geriater bespreekt de uitslagen en geeft adviezen.
De huisarts krijgt bericht van deze uitslagen en adviezen en zal daarna de behandeling voortzetten. Soms blijft iemand wat langer onder controle bij de geriater.

Wat moet u meenemen?

 • De verwijsbrief van uw huisarts als u deze heeft gekregen (deze wordt meestal door uw huisarts al digitaal verstuurd aan de poli);
 • Een afsprakenkaartje voorzien van een sticker met uw correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
 • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek. Wilt u ook een overzicht meebrengen van de middelen die u zelf heeft aangeschaft en niet op recept door een arts zijn voorgeschreven, zoals pijnstillers, vitaminetabletten en homeopathische middelen.
 • Eventueel uw (lees)bril, gehoorapparaat en uw loophulpmiddel (zoals rollator of stok).
Trekt u vooral makkelijk zittende kleding aan. Dat is handig bij het aan- en uitkleden. Neem eventueel extra ondergoed mee. Voor de rustige momenten kunt u ook een boek, tijdschrift of handwerk meebrengen.

Verwijzing

Verwijzing naar het Dagonderzoekscentrum Geriatrie vindt plaats door de huisarts of specialist. Een verwijzing is noodzakelijk.

Bereikbaarheid

Het Dagonderzoekscentrum is onderdeel van de polikliniek Geriatrie en is telefonisch te bereiken via het secretariaat Geriatrie op telefoonnummer (0314) 32 94 04. Ook als u vragen hebt kunt u contact opnemen.


Laatst bijgewerkt op: 14-05-2020

Deel deze pagina: