Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Polikliniek Geriatrie

Gepubliceerd op: 03 april 2017

Oudere patiënten met problemen op lichamelijk, geestelijk of sociaal gebied kunnen voor diagnose, zorg en behandeling terecht op de polikliniek Geriatrie. De klinisch geriater onderzoekt welke ziektebeelden er zijn, hoe de onderlinge samenhang is en beoordeelt welke stoornissen kunnen of moeten worden behandeld. Het is niet altijd mogelijk om alle ziekten te genezen. Belangrijk is dat u zich zo zelfstandig mogelijk kunt redden en dat u tevreden bent over de kwaliteit van uw leven.

Bereikbaarheid

De polikliniek Geriatrie is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 94 04.

Locatie

Route 116 (begane grond).

Uitgebreid onderzoek tijdens eerste afspraak

Tijdens een eerste bezoek aan de polikliniek Geriatrie vindt uitgebreid onderzoek plaats, dit duurt ongeveer 2 uur. Dit betreft een gesprek met u en met degene die met u meegekomen is, een kort geheugenonderzoek en een lichamelijk onderzoek. 
Wij vragen u om iemand mee te brengen die ons, met uw instemming, ook kan informeren over uw gezondheid en omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld uw partner, een familielid of goede vriend of kennis zijn.

Werkwijze

Het eerste gesprek dat u op de polikliniek heeft, is een gesprek over uw klachten en gezondheidstoestand met de klinisch geriater. Dan gaat u met de doktersassistente naar de onderzoekskamer. Zij meet onder andere uw bloeddruk en maakt een hartfilmpje. In deze tijd heeft de klinisch geriater een gesprek met degene die met u meegekomen is. Daarna onderzoekt de klinisch geriater u (lichamelijk onderzoek). Vervolgens neemt een laborant bloed bij u af en indien nodig wordt er een röntgenfoto gemaakt.

Bevindingen en vervolgonderzoek

Soms is verder onderzoek nodig, bijvoorbeeld door de psycholoog of moeten er extra röntgenfoto's gemaakt worden. Hiervoor wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. De uitslagen en behandeladviezen worden met u besproken tijdens het vervolgbezoek op de polikliniek. De huisarts ontvangt hierover bericht en zal daarna de behandeling voortzetten. Een enkele patiënt blijft langer onder controle van de klinisch geriater.
Zo nodig bezoekt de maatschappelijk werkende van de polikliniek u thuis als er nog problemen zijn waarbij we u kunnen adviseren.

Voorbereidingen

Bij het eerste bezoek aan de polikliniek vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:

  • De verwijsbrief van uw huisarts als u deze heeft gekregen (deze wordt meestal door uw huisarts al digitaal verstuurd aan de poli);
  • Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
  • Ingevulde formulieren, als de polikliniek u deze vooraf heeft toegestuurd. 
  • Een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek. Wilt u ook een overzicht meebrengen van de middelen die u zelf heeft aangeschaft en niet op recept door een arts zijn voorgeschreven, zoals pijnstillers, vitaminetabletten en homeopathische middelen.
  • Eventueel uw (lees)bril, gehoorapparaat en uw loophulpmiddel (zoals rollator of stok).

Preoperatief onderzoek op polikliniek Geriatrie

Een specialist kan een patiënt die geopereerd moet worden ook verwijzen naar de polikliniek Geriatrie om een totaaloverzicht van de gezondheidssituatie te krijgen. Het doel van het onderzoek is om problemen vóór de operatie op te sporen en te behandelen. U zult daardoor de operatie en herstelfase zo goed mogelijk doorstaan en het ziekenhuis in een zo goed mogelijke conditie verlaten.

Het kan ook zijn dat u veel bijkomende aandoeningen heeft waardoor het voor de specialist lastig kan zijn om af te wegen of een operatie in uw geval juist goed is of dat het misschien beter is om van de operatie af te zien. Door een totaaloverzicht van al uw relevante gezondheidsproblemen te maken kan de geriater meedenken met u, eventueel uw familie en de verwijzend specialist.
Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een arts-assistent of de verpleegkundig specialist Geriatrie. De verpleegkundig specialist is opgeleid om verpleegkundig en medisch onderzoek te doen. Beiden werken onder begeleiding van een klinisch geriater. 

Laatst bijgewerkt op: 01 oktober 2021

Direct naar

2023-dec-annei-elissen-1.jpg
Exposities in december en januari in het Slingeland