Pre-operatieve polikliniek


Dit spreekuur is speciaal voor de patiënten die een operatie ondergaan. De arts die gaat opereren verwijst de patiënt door naar de pre-operatieve spreekuur om een afspraak te maken voor de pre-operatieve voorbereiding.

Locatie

Het pre-operatief spreekuur wordt gehouden op de polikliniek in het souterrain (-1) van het ziekenhuis. U volgt routenummer 82.
Het medicatiespreekuur wordt gehouden op routenummer 86 in het souterrain.

Werkwijze

Bij uw bezoek aan het pre-operatief spreekuur meldt u zich eerst aan de balie voordat u plaatsneemt in de wachtruimte. U ontvangt een vragenlijst met het verzoek deze in de wachtkamer in te vullen. Zodra u klaar ben met het invullen van deze vragenlijst meldt u zich weer aan de balie. De polikliniekmedewerker van het pre-operatieve spreekuur plant voor u tevens de afspraken voor een gesprek met de anesthesioloog, de apothekerassistent van het medicatiespreekuur (route 86 in het souterrain) en met de verpleegkundige. Tevens worden uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten.
Als het nodig is, wordt u gevraagd om aansluitend bloed te laten prikken bij het Laboratorium Afname (routenummer 48 op de begane grond) en/of een hartfilmpje te laten maken op de afdeling Cardiologie (routenummer 58 op de eerste etage).

Gesprek met de apothekersassistent, anesthesioloog en verpleegkundige

U hebt als eerste een gesprek met de apothekersassistent. U neemt u plaats bij het medicatiespreekuur route 85. Een apothekersassistent roept u binnen en neemt uw medicatiegebruik met u door. Hierbij is het van belang om uw medicatieoverzicht mee te nemen. Dit overzicht kunt u bij uw eigen apotheek verkrijgen.
Vervolgens heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Deze zal met u bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de verdoving tijdens uw operatie, zoals narcose (algehele verdoving) of de ruggenprik. Tevens wordt de vragenlijst met u doorgenomen. Tijdens dit gesprek wordt er met u afgesproken welke verdovingstechniek bij u plaats zal vinden. Aansluitend zal de verpleegkundige met u vragen doornemen die van belang zijn voor de zorg en u uitleg geven over de opname en verblijf in het ziekenhuis.

Let op:

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Telefoon: (0314) 32 97 80.*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.

Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Deel deze pagina: