Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Pre-operatief spreekuur

Preoperatieve polikliniek

Gepubliceerd op: 13 april 2023

Het pre-operatief spreekuur is speciaal voor de patiënten die een operatie ondergaan.

Er is ook een pre-operatief spreekuur speciaal voor kinderen

De arts die gaat opereren verwijst de patiënt eerst naar het Centraal Planbureau
Hier wordt: 

 • de preoperatieve voorbereiding gepland. Dit kan een afspraak op de polikliniek in het ziekenhuis (fysiek) of digitaal zijn. De keuze is afhankelijk van de operatie en uw gezondheidstoestand. 
 • uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten.

Als het nodig is gaat u aansluitend naar Laboratorium Afname (route 48) om bloed te laten afnemen.

Film: uw opname in het Slingeland Ziekenhuis

Wat u zelf moet doen

Na uw bezoek aan het Centraal Planbureau vragen we u:

 • De vragenlijst(en) in te vullen in Mijn Slingeland.*
  Log in met uw DigiD+ op het patiëntenportaal Mijn Slingeland.
  Het is belangrijk de vragenlijsten zo spoedig mogelijk in te vullen. De informatie uit de vragenlijsten is noodzakelijk om uw gezondheid in kaart te brengen voor de operatie.
  *Als u niet kunt inloggen in Mijn Slingeland vragen we u direct contact op te nemen met het Centraal Planbureau.
 • De folder Anesthesie goed door te lezen. (In elk geval voor uw afspraak bij de anesthesioloog).
 • Een medicatieoverzicht op te vragen bij uw eigen apotheek.

Werkwijze: afspraak op preoperatief spreekuur (fysiek)

Als uw afspraak voor het pre-operatief spreekuur in het ziekenhuis is zijn er door het Centraal Planbureau afspraken gepland voor de Preoperatieve screening:

 • Het medicatiespreekuur (route 82)
 • Het gesprek met de anesthesioloog (route 82)

En zo nodig  ook:

 • Een telefonische afspraak met een verpleegkundige van het pre-operatieve spreekuur.
 • Een afspraak voor het maken van een ECG (hartfilmpje). 

Verloop van de fysieke afspraken

 • Als u eerst een hartfilmpje (ECG) moet maken, meldt u zich op de afgesproken tijd bij polikliniek Cardiologie, route 58.

 • Voor uw peroperatieve screening meldt u zich op de polikliniek van het pre-operatief spreekuur (route 82). U neemt plaats in de wachtkamer.
  • Er is eerst een gesprek met de apothekersassistent. Een apothekersassistent neemt uw medicatiegebruik met u door. Neem het medicatieoverzicht van uw apotheek mee naar dit gesprek. 
  • Vervolgens heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Deze zal met u bespreken welke mogelijkheden er zijn voor de verdoving tijdens uw operatie, zoals narcose of de ruggenprik.  Zie ook de folder Anesthesie.
   Tevens neemt de arts de vooraf ingevulde vragenlijst met u door en spreekt met u af welke verdovingstechniek bij u plaats zal vinden.
 • De verpleegkundige belt u op de afgesproken dag, in het aangegeven tijdsvak en neemt een aantal vragen met betrekking tot de zorg met u door. 

Werkwijze: digitale voorbereiding

Als uw voorbereiding op de operatie digitaal plaatsvindt, hoeft u niet meer naar het ziekenhuis voor het pre-operatief spreekuur. 

U logt zelf in met uw DigiD in Mijn Slingeland. Daar heeft u:

 • de vragenlijst(en) ingevuld.
 • de folder Anesthesie gelezen.
 • gezien wanneer de telefonische afspraak is gepland met de apothekersassistent.

Telefonische afspraken

 • De apothekersassistent belt u volgens afspraak en neemt uw medicatiegebruik met u door. Houdt u het medicatieoverzicht van uw apotheek bij de hand voor dit gesprek. 
 • Als er vragen zijn vanuit de anesthesioloog of verpleegkundige van het pre-operatief spreekuur, nemen zij telefonisch contact met u op.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen (maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 16.30 uur): (0314) 32 97 80.

Veel gestelde vragen over operatie en voorbereiding

Hoe maak ik een afspraak voor de Preoperatieve screening?
expand_more

U maakt deze afspraak zelf bij de balie van het Centraal Planbureau. Uw specialist verwijst u direct hiernaar toe als u al in het ziekenhuis bent. Heeft u uw specialist telefonisch gesproken? Dan zal deze een opdracht naar het Centraal Planbureau sturen. Zij plannen een afspraak voor u in. Deze  ontvangt u dan per post en kunt u terugvinden op Mijn Slingeland.  

Hoeveel tijd zit er tussen de preoperatieve screening en de dag van mijn operatie?
expand_more

Het verschilt per operatie hoe lang de wachttijd precies is. Wanneer u bij de anesthesioloog bent geweest en bent goedgekeurd voor de operatie, is deze screening 3 maanden geldig. 
Zie ook: Wachttijden

Kan ik zelf kiezen voor narcose of een ruggenprik?
expand_more

U kunt uw wens over de manier van verdoving voorleggen aan de anesthesioloog. Hij of zij spreekt de vorm van verdoving met u af. De vorm van verdoving is onder andere afhankelijk van het soort operatie, uw conditie en leeftijd.

Zie ook de folder Pijnbestrijding voor, tijdens en na de operatie.

Wanneer wordt mijn operatie ingepland?
expand_more

Als de anesthesioloog na de pre-operatieve screening goedkeuring geeft voor de operatie, wordt uw operatie op de wachtlijst geplaatst. Zodra de operatie gepland wordt krijgt u bericht van het Centraal Planbureau. 

De wachttijd tot de operatie is afhankelijk van:

 • het soort operatie (zie wachttijden).
 • de urgentietermijn: de specialist geeft aan binnen welke tijd uw operatie plaats moet vinden (medisch). 
 • de voorkeur voor uitstel van de patiënt (bijv. door vakantie).

Het streven is om de patiënt binnen 3 maanden te opereren. Dit is de geldigheidsduur van de pre-operatieve screening. Maar als de wachtlijst langer is of er is geen urgentietermijn dan kan het zijn dat de afspraak voor de pre-operatieve screening later wordt ingepland. 
Dit wordt door het Centraal Planbureau besproken met de patiënt tijdens de eerste afspraak. 

Waarom is mijn operatie (nog) niet gepland?
expand_more

Soms is aanvullend onderzoek nodig. Als de uitslag hiervan bekend is, bepaalt de anesthesioloog (eventueel samen met de specialist die de operatie uitvoert) of uw operatie kan doorgaan. Daardoor moet u soms wat langer wachten op een operatiedatum. We houden altijd rekening met de periode waarbinnen u geopereerd moet worden. De  specialist die de operatie uitvoert, bepaalt binnen welke termijn uw operatie gepland moet worden zodra u op de wachtlijst wordt gezet.

Wanneer krijg ik de definitieve datum en tijd van mijn operatie?
expand_more

Als de operatiedatum definitief is, krijgt u telefonisch of schriftelijk bericht van het Centraal Planbureau. Dit is in de meeste gevallen 2 tot 4 weken voorafgaand aan de operatiedatum.  De dag voor de operatie belt het Centraal Planbureau (na 11.00 uur)  om aan te geven of de operatie door kan gaan en wat de opnametijd is. 

Moet ik overnachten in het ziekenhuis na mijn operatie?
expand_more

Dit is afhankelijk van het soort ingreep (operatie), uw lichamelijke conditie en uw leeftijd. De specialist die u zal opereren bespreekt met u of en hoe lang u ongeveer in het ziekenhuis zal verblijven. U kunt contact opnemen met de polikliniek om deze vraag te stellen. Of stel de vraag via Mijn Slingeland in een e-consult aan de specialist die u gaat opereren.

Wat moet ik meenemen naar het ziekenhuis als ik word opgenomen voor een operatie?
expand_more

In de folder 'U wordt opgenomen voor een operatie' leest u alle informatie die van belang is. Ook de zaken die u meeneemt naar het ziekenhuis en de dingen die u beter thuis laat (sieraden, waardevolle spullen etc.). 

Wat u zelf meeneemt:

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart).
 • Alle medicijnen die u gebruikt (bij voorkeur in de originele verpakking) en uw actuele medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij uw eigen apotheek).
 • Het telefoonnummer van een contactpersoon.
 • Opbergspullen (doosje/hoesje) voor een gebitsprothese, bril, lenzen en/of gehoorapparaat voorzien van uw naam.
 • Hulpmiddelen die u thuis gebruikt (bijvoorbeeld een rollator, stok of krukken) voorzien van uw naam.

Een naaste kan na uw operatie de andere spullen meebrengen naar de afdeling. Dit adviseren we om te voorkomen dat spullen zoekraken als u na uw operatie op een andere verpleegafdeling ligt. Het gaat dan om gemakkelijk zittende kleding, ondergoed, nachtkleding, toiletspullen, stevige schoenen, een boek of tijdschrift. 

Kan ik een extra nacht in het ziekenhuis blijven, als ik de eerste nacht thuis alleen ben?
expand_more

Zorg ervoor dat u de eerste avond en nacht na de operatie niet alleen thuis bent. Zorg ook voor vervoer naar huis.
Als er geen medische noodzaak is om in het ziekenhuis te verblijven, kunt u niet langer in het ziekenhuis blijven. Ook niet als er niemand bij u kan zijn de eerste 24 uur na de ingreep.

Waarom moet ik nuchter zijn voor de operatie?
expand_more

Het is belangrijk dat u niets in uw maag heeft (nuchter) als u geopereerd wordt. Als u wel iets heeft gegeten, zou dit tijdens de operatie in uw luchtpijp of longen kunnen komen. Dat kan gevaarlijk zijn. We kunnen uw operatie niet door laten gaan als u niet nuchter bent. Dat is niet alleen vervelend voor u, maar ook voor de verpleegafdeling en het operatiecentrum.

Wat mag ik wel en niet eten of drinken voor de operatie?
expand_more

Wat u wel of niet mag eten of drinken vindt u op de Nuchterkaart in de folder. Lees deze goed. Het is belangrijk dat u de instructies opvolgt. 

Lees de folder Nuchter zijn voor een operatie.

Waarom mag ik niet roken voor de operatie?
expand_more

Roken is, zoals altijd, af te raden maar heeft ook invloed op uw herstel. Stop daarom zo lang mogelijk voor de operatie met roken.
De luchtpijp en longen worden door het roken geïrriteerd en daardoor kan er eerder een ontsteking ontstaan na de operatie. Bovendien kan hoesten na de operatie erg pijnlijk zijn. Ook hebben rokers een lichte koolmonoxidevergiftiging waardoor het bloed minder zuurstof kan opnemen. Dit is ook van invloed op de wondgenezing.

Moet ik iets veranderen aan het innemen van mijn medicijnen rond mijn operatie?
expand_more

De anesthesioloog of specialist die u opereert, vertelt u welke medicijnen u wel of niet mag innemen rondom uw operatie. 
Heeft u daarna nog vragen? Overleg dit dan met de specialist die u opereert.

Moet ik stoppen met de bloedverdunners?
expand_more

Er bestaan verschillende soorten bloedverdunners, ook wel antistollingsmiddelen genoemd. De specialist die u opereert bespreekt met u of u moet stoppen en hoe lang van tevoren.

Mag ik mijn contactlenzen inhouden tijdens de operatie?
expand_more

Nee, u moet u uw lenzen uitdoen. Neemt u een doosje mee, voorzien van uw naam, om ze veilig op te bergen.

Mag ik nagellak, gellak, acrylnagels of gelnagels dragen tijdens een operatie?
expand_more

Nee, u mag geen nagellak, gellak, acrylnagels of gelnagels dragen tijdens een operatie. Dit geldt in ieder geval voor de wijsvingers van beide handen, maar het is beter als alle nagels hiervan vrij zijn.
Het is belangrijk dat tijdens de operatie de kleur van uw huid (draag geen make-up) en nagels duidelijk zichtbaar zijn. Daarnaast wordt ook de saturatiemeter aan uw vinger bevestigd, deze meet het zuurstofgehalte in uw bloed. 

Ik heb een piercing. Moet deze uit tijdens de operatie?
expand_more

Alle piercings moeten worden verwijderd voor de operatie. Deze kunt u na de operatie zelf weer indoen. Zorg dat u de piercings kunt opbergen in een doosje voorzien van uw naam of laat ze thuis.

Mag ik sieraden om tijdens een operatie?
expand_more

Voor de operatie moet u alle sieraden zoals een horloge, ketting, ringen en armbanden afdoen. We raden u aan om uw sieraden thuis te laten. 

Mijn ring kan niet af, is dit een bezwaar?
expand_more

U heeft vast al geprobeerd om de knellende ring af te krijgen. Mocht het echt niet lukken, geef dit dan aan bij uw opname.  

 

Ik heb lichamelijke klachten na mijn operatie, behandeling of onderzoek. Wie kan ik bellen?
expand_more

Deze informatie krijgt u op de verpleegafdeling. U krijgt voor uw vertrek uit het ziekenhuis een folder mee waarin staat met wie u contact opneemt bij eventuele lichamelijke klachten na de operatie.

Wanneer mag ik weer autorijden na mijn operatie?
expand_more

Of u na de operatie mag autorijden, hangt af van de gevolgen van de operatie en van uw herstel. Meestal kunt u niet meteen weer autorijden. Bespreekt u dit van te voren met de specialist die u opereert. 

Krijg ik hulp via de thuiszorg of wijkverpleging na mijn operatie en opname?
expand_more

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. 

 • Hulp bij het huishoudelijke werk kunt u voor de operatie al aanvragen bij het zorgloket van uw gemeente. Zij beoordelen uw situatie en bepalen of u in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden.
 • Voor alle overige vragen rondom thuiszorg, zorg in een verpleeghuis, verzorgingshuis, hospice of hulpmiddelen is er een transferverpleegkundige tijdens uw opname. De transferverpleegkundige bespreekt met u en uw familie of naasten de mogelijkheden en gaat daarna aan de slag om de afgesproken zorg voor u te regelen.
Wanneer mag ik na de operatie weer aan het werk?
expand_more

Wanneer u weer kan werken is afhankelijk van welke operatie u krijgt en welke werkzaamheden u doet. Ook uw conditie en het verloop van uw herstel speelt hierin een rol.
U kunt deze vraag stellen aan de specialist die u opereert. Ook tijdens een eventuele controle kunt u dit bespreken.
Uw bedrijfsarts kan u hierbij ook adviseren omdat deze beter op de hoogte is van uw werkzaamheden.

 

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2024

Direct naar

keuken1-klein.jpg
Hernieuwde samenwerking Huuskes als leverancier patiëntenvoeding