Contact via e-mail

Contact via e-mail met de zorgverlener

Informatieverstrekking via e-mail

Als u in een e-mailbericht een (medische) vraag stelt aan uw zorgverlener, dan mag hij/zij hier alleen een 'algemeen' antwoord op geven en niet ingaan op uw specifieke situatie.

De normen omtrent informatiebeveiliging voor ziekenhuizen en zorgverleners zijn erg streng om te voorkomen dat gegevens van patiënten in verkeerde handen vallen.

Misbruik voorkomen

De arts of zorgverlener kan nooit met zekerheid vaststellen wie de e-mail heeft gestuurd. Iemand anders zou zich als u kunnen voordoen.
Om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens in handen komen van derden, mogen zorgverleners geen medische gegevens (zoals uitslagen, voortgang van de behandeling) verstrekken via de e-mail. Zorgverleners hebben een beroepsgeheim en moeten er daarom zeker van zijn dat zij informatie aan ú verstrekken.
Daarnaast is e-mailverkeer niet veilig genoeg voor het uitwisselen van persoonlijke gegevens. E-mailberichten zouden ‘afgevangen’ kunnen worden door derden en voor ongewenste doeleinden gebruikt kunnen worden.

Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Deel deze pagina: