Slingeland Ziekenhuis

Aankondiging vertrek voorzitter Raad van Bestuur Santiz


Gepubliceerd op : 16-01-2020
Laatst bijgewerkt op: 10-02-2020

De Raad van Toezicht van Santiz kondigt het vertrek van Chrit van Ewijk als voorzitter Raad van Bestuur aan. Naar aanleiding van de presentatie van toekomstplannen voor de beide ziekenhuizen van Santiz eind november is er intern en extern veel onrust ontstaan. De Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur verschillen van mening over de aanpak die nodig is om deze onrust te beteugelen. De Raad van Toezicht acht het daarom onontkoombaar dat Chrit van Ewijk zijn functie neerlegt. Dit doet niet af aan de grote waardering van de Raad van Toezicht voor de inzet en betrokkenheid van Chrit van Ewijk bij Santiz.
 
De taken van de voorzitter worden waargenomen door Bijar Altalabani, thans lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht zal op korte termijn voorzien in versterking van de Raad van Bestuur door middel van het aantrekken van een interim bestuurder. De Raad van Toezicht zal de komende periode intensief aandacht besteden aan de stappen die nodig zijn voor het verder borgen van goed bestuur voor Santiz en haar strategische koers. Uiteraard wordt u daarover nader geïnformeerd.

Deel deze pagina: