Slingeland Ziekenhuis

Oogheelkunde Slingeland Ziekenhuis nieuwe partner Oogzorgnetwerk

Gepubliceerd op : 20-03-2008
Laatst bijgewerkt op: 16-01-2020

Op 15 januari is het Slingeland Ziekenhuis met de vakgroep Oogheelkunde toegetreden als partner binnen het Oogzorgnetwerk. Het Slingeland Ziekenhuis en de vakgroep Oogheelkunde waarborgen hiermee kwalitatief hoogstaande oogheelkundige zorg in de Achterhoek.
Zowel de patiënt, de deelnemende instellingen als de zorgverzekeraars profiteren van de opzet van het Oogzorgnetwerk:
  • De patiënt, omdat het kwaliteitsniveau van de dienstverlening toeneemt, de toegankelijkheid van de oogzorg verbetert en wachtlijsten verminderen.
  • De deelnemende zorginstellingen, omdat door de samenwerking de vakontwikkeling wordt gestimuleerd in termen van kwaliteit, efficiency, productie, kennisuitwisseling, onderzoek en innovatie.
  • De zorgverzekeraar, omdat er door efficiënter werken sprake is van een kostenbesparing en een betere toegankelijkheid. Ook is de zorgverzekeraar gebaat bij kwalitatief hoogstaande en patiëntvriendelijke zorg.
Het Oogzorgnetwerk is een uniek samenwerkingsverband van alle hulpverleners binnen de oogzorg. Het succesvolle Oogzorgnetwerk in Rotterdam e.o. breidt hiermee uit naar Oost Nederland. Een van de oogartsen, drs. De Vries, geeft aan: “De vakgroep Oogheelkunde wil ook in de toekomst kwalitatieve hoogstaande oogzorg blijven geven aan onze patiënten. Participatie binnen het Oogzorgnetwerk stimuleert ons innovatief te blijven handelen”. “Daarnaast is samenwerking binnen het Oogzorgnetwerk een goed alternatief om de toenemende concurrentie in onze regio het hoofd te bieden.”, aldus Kees van Dun, directeur Patiëntenzorg van het Slingeland Ziekenhuis. Het samenwerkingsverband is ontstaan vanuit het Oogzorgnetwerk, een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Dit unieke samenwerkingsverband binnen de oogheelkunde functioneert sinds 2001. Directe aanleiding was het groeiende tekort aan oogartsen en een toenemende vraag naar oogheelkundige zorg. Het gevolg hiervan is een hoge werkdruk voor de oogartsen en een lange wachttijd voor de patiënten. Deze ontwikkelingen vragen om een reorganisatie van de oogheelkundige zorgverlening. Hier speelt het Oogzorgnetwerk op in. Zowel de patiënt, de deelnemende instellingen als de zorgverzekeraars profiteren van de opzet van het Oogzorgnetwerk. Het Oogziekenhuis Rotterdam reageert als initiatiefnemer van het Oogzorgnetwerk verheugd op de toetreding van een nieuwe partner. “Het Slingeland Ziekenhuis en de vakgroep Oogheelkunde is een waardevolle aanvulling en onze eerste partner in Oost Nederland die toetreedt tot het Oogzorgnetwerk”, aldus Kees Sol, directeur Het Oogziekenhuis Rotterdam.


persbericht 2008

Deel deze pagina: