Slingeland Ziekenhuis

Praten over behandelbeperkingen voorafgaand aan opname


Gepubliceerd op : 28-02-2017
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Aan alle patiënten van 16 jaar en ouder die worden opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis, wordt voortaan gevraagd of behandelbeperkingen gewenst zijn. Een voorbeeld van een behandelbeperking is niet gereanimeerd willen worden. Het Slingeland Ziekenhuis vindt het belangrijk dat als u zelf niet meer kunt aangeven welke behandeling u wilt, bijvoorbeeld als u niet bij bewustzijn bent, dit wel bekend is bij de zorgverlener. Als u niets overlegt en laat vastleggen, krijgt u de behandeling die uw medisch specialist nodig vindt.

Behandelbeperkingen

Niet gereanimeerd willen worden is een van de vele behandelbeperkingen. Maar u kunt ook afspraken maken over andere behandelbeperkingen. Bijvoorbeeld dat u:
  • geen bloedtransfusie wenst;
  • geen operatie meer wilt;
  • geen antibiotica toegediend wilt krijgen;
  • geen levensverlengende behandelingen wenst.

Folder

Iedereen die opgenomen wordt in het Slingeland Ziekenhuis ontvangt de folder ‘Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen’. Daarin staat uitgebreide informatie over de soorten behandelbeperkingen en de manier waarop u uw wensen kunt laten vastleggen.

NTBR-beleid


Deel deze pagina: