Slingeland Ziekenhuis

Raad van Bestuur Santiz neemt initiatief voor regiogroep

Besluitvorming over de strategische koers in februari 2020 uitgesteld

Gepubliceerd op : 16-12-2019
Laatst bijgewerkt op: 10-02-2020

Eind november heeft de Raad van Bestuur van Santiz haar medewerkers geïnformeerd over de voorgenomen strategische koers voor de komende jaren. Deze berichten hebben bij interne en externe betrokkenen en belanghebbenden tot vragen geleid. De Raad van Bestuur van Santiz begrijpt dat er grote behoefte bestaat aan afstemming en overleg over de plannen voor de toekomst. Om deze reden vormt Santiz samen met een vertegenwoordiging van interne en externe betrokkenen en belanghebbenden de regiogroep ‘Duurzame medisch specialistische zorg Achterhoek’. Gezamenlijk werken zij aan de verdere invulling van de meest duurzame inrichting van de medisch specialistische zorg in de Achterhoek. Het geplande moment van besluitvorming in februari 2020 is niet meer aan de orde. Zorgvuldigheid in de besluitvorming, samen met interne betrokkenen en externe belanghebbenden, staat voor Santiz voorop.
 
De regiogroep ‘Duurzame medisch specialistische zorg Achterhoek’ start in januari 2020. Naast de Raad van Bestuur van Santiz en vertegenwoordigers uit het Medisch Specialistisch Collectief Achterhoek, zal de regiogroep bestaan uit een vertegenwoordiging vanuit de huisartsen Oost- en West-Achterhoek, verloskundigen in de regio, de Santiz Cliëntenraad, Zorgbelang Inclusief, Witte Kruis Ambulancediensten, colleges van B&W uit Oost- en West Achterhoek en zorgverzekeraars Menzis en VGZ. Het proces wordt begeleid door een externe voorzitter, die gezamenlijk geselecteerd wordt. Deelonderwerpen worden in overleg met de regiogroep uitgewerkt door inhoudsdeskundigen. Samen bereidt de regiogroep een besluit voor betreffende de meest duurzame medisch specialistische zorg in de Achterhoek. Daarnaast worden de gevolgen hiervan voor de locatieprofielen in Doetinchem en Winterswijk uitgewerkt. De regiogroep vormt een beeld van de mogelijkheden en beoordeelt deze op de belangrijkste criteria (met name patiëntenbelang, haalbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid).
 
Wij hebben er vertrouwen in dat deze werkwijze zal leiden tot een gezamenlijk gedragen besluit over de inrichting van de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk, waarmee goede, duurzame medisch specialistische zorg wordt gewaarborgd voor alle inwoners van de Achterhoek.
 
De Raad van Bestuur van Santiz hecht er belang aan om de verdere besluitvorming los te koppelen van de nieuwbouw in Doetinchem. Meer concreet betekent dit dat ter vervanging van het huidige ziekenhuis in Doetinchem verder gewerkt wordt aan de realisatie van een nieuw, flexibel en toekomstbestendig ziekenhuis aan de A18. De financiering van dit nieuwe ziekenhuis wordt gedekt uit de exploitatie van het huidige Slingeland Ziekenhuis.


 
Naar pagina Strategische koers van Santiz


Deel deze pagina: