Reizigerszorg GGD

Reizigerszorg GGD

Kruisbergseweg - hoek Kelderlaan

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. GGD Noord- en Oost-Gelderland beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de inwoners van de gemeenten in zijn regio.
GGD Reizigerszorg, locatie Doetinchem is gevestigd in het pand op de hoek van de Kruisbergseweg en de Kelderlaan. Dit is schuin tegenover de ingang van de Spoedeisende Hulp.

Voor u op reis gaat

GGD Reizigerszorg helpt reizigers bij een goede voorbereiding van de buitenlandse vakantie of reis.
In veel (sub)tropische of minder ontwikkelde landen zijn vaak minder voorzieningen met betrekking tot schoon drinkwater, riolering, vuilophaaldiensten, keuringsdiensten etc. U kunt in deze landen dus makkelijk een infectieziekte oplopen. Het is belangrijk hiervoor de juiste maatregelen te treffen, te beginnen bij een bezoek aan de GGD.

Van elk reisbestemming weet de GGD precies wat de risico's zijn en welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. U krijgt bij een bezoek aan de GGD informatie over algemene hygiënische maatregelen, voeding en wat te doen bij diarree. Daarnaast worden de aanbevolen en/of verplichte vaccinaties besproken en zo mogelijk direct verstrekt. Landelijk opgestelde protocollen dienen hierbij als leidraad.

Voor standaardadviezen per land verwijzen wij u naar www.ggdreisvaccinaties.nl

Afspraak maken


Laatst bijgewerkt op: 16-01-2020

Deel deze pagina: