Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Nieuws

Goedkoop met de bus naar de poli

Vervoersmaatschappij Arriva 

Speciaal voor patiënten van de poliklinieken van het Slingeland Ziekenhuis biedt vervoersbedrijf Arriva een goedkoop buskaartje aan. Voor maar € 2,30 (per persoon) koopt u online een buskaartje waarmee u naar het ziekenhuis kunt reizen, zowel heen als terug. Dit kaartje betaalt u met iDEAL, waarna het naar uw e-mailadres wordt gestuurd en u het zelf kunt uitprinten. (Let op: u moet dus wel de beschikking hebben over een printer). U geeft zelf aan op welke datum u met het buskaartje naar het Slingeland Ziekenhuis wilt reizen. Het kaartje is geldig van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 18.30 uur voor vrijwel alle* buslijnen van Arriva.

U kunt op de afbeelding hieronder klikken om uw buskaartje te kopen bij Arriva.

Als u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Arriva.
Tel.: 0800 - 023 25 45 (gratis).
* Het is niet mogelijk om met het Slingeland buskaartje te reizen met - lijn 73 (Enschede - Winterswijk) en op de trajecten Haaksbergen - Enschede / Doesburg - Arnhem. Ook is het niet mogelijk om het kaartje te gebruiken voor busdiensten die niet door Arriva worden verzorgd (zoals buurtbus).
Klik op deze afbeelding om uw buskaartje te kopen.

Lees meer...

Maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Lees dan de informatie hieronder die belangrijk is voor uw bezoek.

Afspraak op de polikliniek
Bloedafname
Operaties
Op bezoek
Voorlichtingsbijeenkomsten in het ziekenhuis

Bekijk ook onze veelgestelde vragen.  Coronacheck button

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis?
Doe dan eerst de digitale coronacheck

 

 

Klachten die kunnen duiden op corona 

Verkouden, koorts en/of luchtwegklachten?

 • Op bezoek
  We vragen u om niet naar het ziekenhuis te komen.
 • Begeleider van een patiënt
  Als u de noodzakelijke begeleider bent van een patiënt, vragen we u om niet naar het ziekenhuis te komen en een andere begeleider mee te laten gaan. 
 • Zelf een afspraak 
  We vragen u om de coronacheck te doen en het advies op te volgen. Zo nodig neemt u contact op met de polikliniek om te overleggen of de afspraak door kan gaan.

 

In quarantaine en een afspraak in het ziekenhuis

Personen die terugkeren uit een gebied met kleurcode oranje of rood worden vanuit de overheid dringend verzocht om 10 dagen in quarantaine te gaan. Als u om deze reden in quarantaine bent, maar ook als u in thuisisolatie bent op verzoek van de GGD of het ziekenhuis, wordt u als ‘corona-verdacht’ aangemerkt door het Slingeland Ziekenhuis. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen is na te gaan welke kleurcode een land heeft.
 
Bent u in quarantaine en heeft u een afspraak bij een polikliniek, bij de afdeling Radiologie of moet u bloedprikken? Dan wordt de afspraak uitgesteld tot na de quarantaineperiode. Neem in dat geval contact op met de polikliniek. Als uitstel om medische redenen niet mogelijk is dan kan de afspraak doorgaan onder bepaalde voorwaarden (o.a. het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker en het niet plaatsnemen in de wachtkamer).
 
Bent u in quarantaine en heeft u in die periode een opname en/of ingreep in ons ziekenhuis? Dan wordt deze afspraak of opname uitgesteld tot na de quarantaineperiode. Neem in dat geval contact op met de behandelaar.
Is uitstel om medische redenen niet mogelijk, dan wordt u in quarantaine opgenomen en geïsoleerd verpleegd.

 

Controlepunt bij de ingang

Als ziekenhuis zijn wij extra alert op klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Het ziekenhuis heeft daarom bij de ingang een controlepunt ingericht. Hier worden u vragen gesteld om te beoordelen of extra maatregelen nodig zijn. Zo nodig ontvangt u een mond-neusmasker. 

Handen desinfecteren

Bij de ingang van het ziekenhuis staat een desinfectiemiddel. Wij vragen iedereen die het ziekenhuis binnenkomt om hiermee de handen te ontsmetten.

 

Afspraak op polikliniek  

Wanneer bent u aan de beurt

Op basis van urgentie bepaalt elke polikliniek op welke termijn patiënten voor een afspraak of behandeling worden ingepland. Patiënten die spoedzorg nodig hebben, kunnen altijd in het ziekenhuis terecht.

Patiënten bij wie een afspraak is uitgesteld, krijgen vanuit de polikliniek bericht over een nieuwe afspraak. Patiënten die een toekomstige afspraak hebben, worden gebeld door de polikliniek als de afspraak verandert. Het kan ook zijn dat uw afspraak wordt gewijzigd in een telefonische afspraak. Om telefonische overbelasting te voorkomen, verzoeken wij u om niet zelf te bellen als uw afspraak opnieuw moet worden ingepland, maar ons bericht af te wachten.

Belangrijk: Heeft u een verwijzing van de huisarts en nog geen contact gehad met het ziekenhuis voor een eerste afspraak? Dan moet u wel zelf telefonisch contact opnemen met de polikliniek.

Een afspraak? Vul eerst de digitale coronacheck in!

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Vul binnen 24 uur voor uw afspraak eerst de vragen in van de digitale coronacheck. Daarmee krijgt u een advies dat voor uw situatie geldt.

Kom alleen naar uw afspraak

Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis, vragen we u om alleen te komen en geen begeleider mee te nemen. Alleen in noodzakelijke gevallen* is het toegestaan een begeleider mee te nemen. Er mag dan maximaal 1 begeleider mee. Een begeleider mag niet mee als hij/zij klachten heeft (zoals verkouden, koorts en/of luchtwegklachten), als hij/zij 10 dagen voorafgaand aan de afspraak in een gebied is geweest waar tijdens het verblijf het reisadvies code oranje of rood was of als hij/zij op verzoek van de GGD of het ziekenhuis in thuisisolatie zit.

*Noodzakelijke begeleiding: bij patiënten die niet zelfredzaam zijn, minderjarig (kind), verward of onrustig zijn. Of als u specifiek toestemming heeft gekregen van de arts of poli-assistent.

Wachtkamer

Om te voorkomen dat veel patiënten in de wachtkamer zitten, vragen wij u om maximaal 5 minuten vóór uw afspraak plaats te nemen in de wachtkamer van de polikliniek.

Hygiënemaatregelen

Op de polikliniek ziet u ook posters met hygiënemaatregelen. We vragen u dringend om u aan deze maatregelen te houden. Daarnaast vragen wij u om tijdens een onderzoek of behandeling uw gezicht af te wenden van de zorgverlener.

Na uw bezoek aan de polikliniek

Verlaat na uw afspraak direct het ziekenhuis.

Bloedafname 

Let op: een aantal van onze bloedafnamelocaties zijn gewijzigd. Kijk op slingeland.nl/bloedafname voor een actueel overzicht.

Kom niet bloedprikken als u koorts en/of koude rillingen heeft of meer hoest dan normaal. Kom ook niet bloedprikken als u de afgelopen 10 dagen in een gebied met kleurcode oranje of rood bent geweest of als u op verzoek van de GGD of het ziekenhuis in quarantaine (thuisisolatie) zit. Overleg in deze gevallen met uw behandelaar of de bloedafname noodzakelijk is of kan worden uitgesteld.

Operaties 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ook gevolgen voor het operatieprogramma van ons ziekenhuis. We hebben een tijd lang alleen operaties kunnen uitvoeren die (semi-)spoed hadden. Daardoor is de wachtlijst van mensen die nog geopereerd moeten worden, toegenomen. Nu kunnen we geleidelijk aan weer operaties inplannen.

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wanneer u aan de beurt bent. Daar wordt binnen het ziekenhuis nu naar gekeken. We gebruiken daarbij onder andere de urgentielijst medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit als richtlijn. Belangrijk om te weten is dat wij contact met u opnemen wanneer er meer nieuws is over uw operatie. Wilt u ons bericht afwachten? Dan blijft onze telefoonlijn zoveel mogelijk vrij voor andere vragen.

Op bezoek  

Wilt u een patiënt in ons ziekenhuis bezoeken? Bekijk onze bezoekregels en bezoektijden per afdeling. Overleg voordat u op bezoek komt met de patiënt of de contactpersoon van de patiënt of het schikt. Kom niet op bezoek als u klachten heeft (zoals verkouden, koorts en/of luchtwegklachten), als u onlangs in een gebied met kleurcode oranje of rood bent geweest of als u in thuisisolatie zit op verzoek van de GGD of het ziekenhuis.

Patiënten met (verdenking van) corona
Patiënten met (verdenking van) corona mogen weer bezoek ontvangen. Hiervoor geldt dezelfde bezoekregeling als voor andere patiënten. 

Beeldbellen met opgenomen patiënt met (verdenking van) corona

Het is mogelijk om met corona (verdachte) patiënten, die zijn opgenomen in het ziekenhuis, te beeldbellen. De patiënt heeft een iPad waar hij/zij gebruik van kan maken. Indien u wilt beeldbellen verloopt dit via de app ‘Jitsi’.

In deze handleiding leest u hoe u ‘Jitsi’ kunt installeren en hoe u deze app kunt gebruiken: Handleiding gebruik Jitsi mobile devices V1.1
 
Een medewerker van het ziekenhuis communiceert met de contactpersoon van de patiënt over hoe en wanneer het beeldbellen kan plaatsvinden. Zoek alstublieft niet zelf contact met het ziekenhuis.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten in het ziekenhuis 

Voorlichtingsbijeenkomsten vinden voorlopig nog niet plaats in het ziekenhuis. Alleen als een bijeenkomst onderdeel is van de behandeling en belangrijk voor de continuiteit van de zorg, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Twijfelt u, informeer dan bij de organisator van de bijeenkomst.
 

Ontvangen van sms-berichten

Als uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, ontvangt u sms-berichten van ons. In deze sms-berichten staan maatregelen genoemd die in ons ziekenhuis gelden vanwege het coronavirus. Zo zorgen we er samen voor dat u goed voorbereid naar uw afspraak in het ziekenhuis komt.
 

Vragen 

Heeft u nog vragen?

 • Bekijk eerst onze veelgestelde vragen.
 • Heeft u een algemene vraag over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Daar is alle relevante en actuele informatie over het coronavirus te vinden. Het RIVM is het landelijke coördinatiepunt voor alle zaken rondom het coronavirus. Daarnaast is er een landelijk informatienummer 0800-1351.

 


Lees meer...

Benoeming Erwin Bomers tot lid Raad van Bestuur

Op 4 mei jl. heeft de Raad van Toezicht dhr. drs. Erwin Bomers benoemd tot lid van de Raad van Bestuur dat zich in het bijzonder gaat toeleggen op het bestuur van het Slingeland Ziekenhuis. Eerder was al duidelijk dat dhr. Altalabani dit voor het SKB zal doen. 
Op de kortst mogelijke termijn wordt verder een interim bestuurder aangetrokken als voorzitter. Gezamenlijk vormen zij de Raad van Bestuur. 
De interim vootzitter van de Raad van Bestuur zal leiding geven aan het onderzoek naar ontvlechting van de beide ziekenhuizen. Na besluitvorming zal de voorzitter ook de ontvlechtingsprocedure aansturen. 
 
Uit diverse gesprekken bleek dat het vertrouwen vanuit het Slingeland Ziekenhuis in dhr. Bomers groot is. Dhr. Bomers heeft verder bewezen over de benodigde competenties te beschikken, die zeker in deze bestuurlijke crisis noodzakelijk zijn. Hij beschikt over de juiste eigenschappen om de rust terug te laten keren binnen de organisatie, is collegiaal en kan integraal de Slingeland-organisatie aansturen ten behoeve van patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in de regio.

De Raad van Toezicht feliciteert dhr. Bomers van harte met zijn benoeming.


bomers portret1


Lees meer...

Controle op klachten coronavirus

Om de veiligheid in ons ziekenhuis te waarborgen zijn er een aantal maatregelen getroffen. We proberen patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Naar het ziekenhuis? Doe eerst de coronacheck!Coronacheck button

Patiënten, bezoekers en begeleiders die binnenkort naar het ziekenhuis gaan dienen eerst de digitale coronacheck te doen via de website: slingeland.nl/cc.
Via deze digitale vragenlijst wordt een aantal vragen gesteld zodat iemand een persoonlijk advies krijgt met betrekking tot de komst naar het ziekenhuis en de maatregelen die gelden.

Controlepunt bij ingang

Bij de ingang van het ziekenhuis is een controlepunt ingericht. Iedereen die het ziekenhuis binnen wil gaan, wordt gevraagd of zij de Coronacheck hebben gedaan en welk advies zij kregen. Als ze dit niet hebben gedaan wordt ter plekke nog een aantal vragen gesteld.
Om opstopping bij de ingang te voorkomen vragen we iedereen dit zoveel mogelijk digitaal te doen. Bij klachten die op corona kunnen wijzen, is de patiënt verplicht een mondneusmasker te dragen dat het controlepunt verstrekt.

Kom alleen en kort voor de afgesproken tijd naar de poli

We vragen patiënten om alleen naar hun afspraak te gaan. Om de 1,5 meter afstand te waarborgen zijn looproutes ingesteld en wachtkamers aangepast waardoor er maar een klein aantal zitplaatsen is.
Een patiënt mag 5 minuten voor de afgesproken tijd in de wachtruimte plaatsnemen. Begeleiders vragen we het ziekenhuis niet te betreden als dat niet noodzakelijk is.

Maatregelen voor bezoek blijven gehandhaafd

Voorlopig blijft de maatregel 1 bezoeker per dag per patiënt gehandhaafd. Een bezoeker met klachten mag het ziekenhuis niet betreden. Voor patiënten met (verdenking van) corona is geen bezoek toegestaan. Bezoekers met klachten worden niet toegelaten in het ziekenhuis. Er gelden een aantal uitzonderingen op de bezoekregeling. Kijk hiervoor op Bezoektijden Slingeland.
 
Bekijk ook: Maatregelen met betrekking tot coronavirus


Lees meer...

Jeltje Schraverus nieuwe interim voorzitter Raad van Bestuur Santiz

De Raad van Toezicht heeft Jeltje Schraverus benoemd tot de nieuwe interim bestuursvoorzitter bij Santiz. Jeltje Schraverus start op 1 juli a.s.
 
Jeltje Schraverus zal zich met name gaan richten op het aansturen van het aangekondigde ontvlechtingsonderzoek van de Achterhoekse ziekenhuizen en vervolgens, uitgaande van ontvlechting, het begeleiden van het ontvlechtingsproces. Verder wordt zij voorzitter van de Raad van Bestuur, die verder bestaat uit Bijar Altalabani (portefeuillehouder SKB) en Erwin Bomers (portefeuillehouder SZ).
 
"In deze fase is het voor Santiz van groot belang om een (interim) voorzitter te hebben met een brede bestuurlijke ervaring in complexe omgevingen", aldus Anne Flierman, voorzitter Raad van Toezicht. Jeltje Schraverus is op dit moment bestuurder bij zorginstelling de Noorderbrug. Daarvoor is zij onder meer voorzitter Raad van Bestuur geweest bij Magentazorg, het Flevoziekenhuis en het Waterlandziekenhuis. Ook gaf zij voorheen leiding aan de health care groep van PwC. Flierman vult aan: "Schraverus combineert voornoemde ervaring met een sterk verbindend vermogen. Haar kerncompetenties en persoonskenmerken waren doorslaggevend in de keuze voor Jeltje Schraverus."
 
De Raad van Toezicht heeft er het volste vertrouwen in dat met de komst van Jeltje Schraverus verder gewerkt kan worden aan het herstel van de verhoudingen binnen Santiz en het realiseren van een goede toekomst voor de beide ziekenhuizen.

Lees meer...

De inzet van draadloze sensoren bij COVID-19-patiënten

Continue monitoring in sneltreinvaart

Artikel uit ICT& Health nr.3 2020, door Christl Foekema
 
Turbulente tijden in de Achterhoek. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem was begin februari gestart met een proef met het draadloos meten van vitale lichaamswaardes. Op basis van deze waardes wordt het risico op verslechtering (Early Warning Score) of complicaties berekend. Na een korte pauze om de laatste technische uitdagingen op te lossen, stonden de afdelingen neurologie en vaatchirurgie begin maart in de startblokken voor de herstart van de proef. Net op dat moment bereikte de COVID-19 pandemie Nederland. Dit betekende een directe stop voor van alle niet-acute zorg, dus ook voor het project Sensing Clinic samen met Ascom. Tot de artsen na een paar dagen zelf vroegen: is continue monitoring met dit systeem voor onze COVID-19-patiënten in te zetten?
 
Toen begon de bal echt te rollen voor de sensortechnologie. Binnen de kortste keren werd het platform ingericht voor de COVID-19 afdeling. Dat maakte het mogelijk om COVID-19-patiënten die in isolatie werden verpleegd, op afstand continu te monitoren. Zorgverleners kunnen op een smartphone of via het dashboard in het patiëntendossier non-stop een beeld krijgen van de ademfrequentie en hartslag van de aan hun zorgen toevertrouwde patiënten. Saturatie wordt meerdere malen per uur gemeten.
Daarnaast worden deze waarden vanuit een centrale controlekamer 24/7 in de gaten gehouden. Bij trendverslechtering wordt de zorgverlener geïnformeerd. Het gaat om waardes waarvan medisch specialisten vermoedden dat ze bepalend zijn voor het beloop van het nieuwe ziektebeeld. De meting op afstand is gericht op het ondersteunen van de zorgprofessionals. Daarnaast kan door het continue monitoren verslechtering eerder gesignaleerd worden en kan er mogelijk eerder worden ingegrepen dan bij een puntsmeting.

Lees meer...

Landelijke interesse voor aanpak opschaling Slingeland Ziekenhuis

De opschaling van de reguliere zorg in het Slingeland Ziekenhuis is dankzij integraal capaciteitsmanagement een succes: het ziekenhuis heeft de normale zorg voor minstens 90 procent kunnen hervatten. Volgens manager integrale capaciteit, Annemijn Houwers, tonen collega-ziekenhuizen uit het hele land interesse voor de opschalingsaanpak en geven ze aan in Doetinchem langs te willen komen voor kennisdeling.

impressie van de Control Room in het Slingeland
                    Impressie van de Slingeland Control Room

Goed in integraliteit

Ook Performation HOTflo, dat met slimme technologie Nederlandse ziekenhuizen begeleidt bij integraal capaciteitsmanagement, ziet ons ziekenhuis als voorbeeld van succesvolle opschaling. Consultant Marije Wouters begeleidt het Slingeland Ziekenhuis al een aantal jaar: “Slingeland kijkt goed naar integraliteit. Het Slingeland heeft een aanpak ontwikkeld om de instroom van de patiënten vanaf de polikliniek continu te monitoren, om zo de wachttijden voor de OK, radiologie, functieafdelingen en kliniek te controleren en niemand te lang wacht op de zorg die nodig is. Patiënten kunnen goed doorstromen. Hierdoor lukt het het ziekenhuis om wachttijden voor de OK stabiel te houden en de werkdruk in de kliniek te minimaliseren. De patiënt krijgt de juiste zorg op het juiste moment. Ook spreekt het medisch clustermanagement de taal van capaciteitsmanagement. Zij zijn goed aangehaakt.”
 
Slingeland omarmde integraal capaciteitsmanagement drie jaar geleden en plukt daar na de coronacrisis de vruchten van. In plaats van de zorg gehaast te hervatten, gingen we zorgvuldig en gecontroleerd te werk en maakten we voor elke polikliniek afzonderlijk een opschalingsplan. Daarin keken we naar de samenhang tussen de verschillende schakels in het ziekenhuis: het eerste consult, onderzoek (zoals scan of röntgenonderzoek), behandeling of operatie, en nazorg. Voor Slingeland staat daarin voorop dat de zorg voor de patiënt in elke schakel kan blijven doorstromen.

Lees meer...

Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek

Op 9 juli is het Preventie Akkoord Achterhoek getekend door zo’n vijftig Achterhoekse partners, waaronder ook Santiz. Het akkoord sluit aan op het nationale Preventie Akkoord dat roken, overgewicht en probleemdrinken wil terugdringen. Jaarlijks sterven hieraan 35.000 mensen, samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De Achterhoekse variant gaat een stap verder door ook het geluk van inwoners centraal te stellen; ook dit draagt bij aan gezondheid. Het akkoord borduurt voort op de kort geleden gepubliceerde regionale visie op zorg en gezondheid die laat zien hoe we de gezondheidszorg in de Achterhoek ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden.
 

Voor gelukkige Achterhoekers

Marijke van Haaren, lid van de Achterhoek Board: “We willen graag gelukkige inwoners in de Achterhoek. Dat betekent gezonde inwoners met regie over hun eigen leven. Goede voeding en voldoende bewegen zijn daarvoor belangrijk, maar ook financiële armslag en de wetenschap dat je richting en zin kunt geven aan je eigen leven zijn voorwaarde voor geluk. Gedragspatronen die een gezond leven in de weg staan, evenals beperkende omstandigheden zoals armoede, willen we graag helpen doorbreken door de ‘gezonde keuze’ binnen handbereik van alle inwoners te brengen. Uiteraard kunnen en willen we hierbij niemand dwingen.” Het Regionaal- Beweeg en Sportakkoord dat vorig jaar werd gesloten in de Achterhoek is integraal onderdeel van het preventieakkoord.

Lees meer...

Slingeland Ziekenhuis volop aan het beeldbellen

Het Slingeland Ziekenhuis is volop aan het beeldbellen met patiënten. Afspraken vinden steeds vaker via een videoverbinding plaats, zodat patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. In het ziekenhuis is de mogelijkheid tot beeldbellen versneld ingevoerd vanwege het coronavirus. Veel poliklinische afspraken in het ziekenhuis konden niet doorgaan. Een afspraak via beeldbellen is een succesvol alternatief gebleken. En beeldbellen biedt meer voordelen.

Neuroloog Pieter Vos, een van de specialisten in het Slingeland Ziekenhuis die al veel patiënten heeft gezien via beeldbellen, is enthousiast: “We wilden al langer afspraken laten plaatsvinden via beeldbellen en stonden op het punt te starten met een pilot toen het coronavirus in ons land kwam. Dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht.”

Met het programma FaceTalk, waarmee het beeldbellen tot stand komt, kunnen artsen ook uitslagen en afbeeldingen van CT-scans, MRI-scans en echo’s laten zien aan de patiënt. “Dat is een grote meerwaarde ten opzichte van een telefonisch gesprek”, licht Vos toe. “Mijn eigen beeldscherm deel ik dan met de patiënt zodat hij hetzelfde ziet als ik. Een beeldafspraak is echt een goede vervanging van een fysieke afspraak op de polikliniek.”

Beeldbellen wordt alleen gedaan bij herhaalafspraken waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Bij een eerste afspraak in het ziekenhuis is bijna altijd aanvullend onderzoek nodig. Daarom zijn deze afspraken meestal niet geschikt om via een beeldscherm te laten plaatsvinden. Naar verwachting kan ongeveer 30% van de herhaalafspraken worden vervangen door een beeldafspraak. Een beeldafspraak wordt, net als een gewone afspraak, vergoed vanuit de zorgverzekering.

 Beeldbellen Pieter Vos klein
Neuroloog Pieter Vos aan het beeldbellen met een patiënt

Lees meer...

Expositie in augustus en september


In de maanden augustus en september exposeren er weer verrassende kunstenaars in het Slingeland Ziekenhuis. U bent van harte uitgenodigd om de exposities te komen bekijken.

Karin Zuijdwijk: beelden in de vitrines bij de centrale hal

Karin (De Heurne) heeft als uitgangspunt dat bij het uitkiezen van de stenen het beeld hierin al aanwezig moet zijn, je hoeft het er alleen maar uit te halen. De transformatie van een ruwe steen naar een mooi gepolijst beeld inspireert haar om te gaan beeldhouwen. Zij zegt: “Het vormgeven van steen is hard werken maar kan een verrassend resultaat geven waarvan ik later weer veel energie terug krijg. Mijn beelden zijn figuratief en verbeelden mijn innerlijke groei”.

karin Zuijdwijk

Rob Blekkink: Fotografie, in de gang bij poliklinieken begane grond

Bij Rob (Winterswijk) gaat de voorkeur bij fotografie vooral uit naar landschappen en architectuur. Hierbij worden vooral oude (vervallen en verlaten) gebouwen vastgelegd. In 2018 maakte hij een reis naar Tsjernobyl en deze expositie laat foto’s zien die zijn gemaakt in het plaatselijke ziekenhuis in Prypjat dat hij ook bezocht en fotografeerde. Wat hij hier vastlegde noemt hij “vooral achtergebleven stillevens”. Tijdens zijn bezoek aan Tsjernobyl reisde hij met een ervaren gids. Beschermende kleding was, behalve in de centrale, niet nodig.

Rob Blekkink

Marja Bakker: Schilderijen in de gang naar N0

Marja (‘s-Hertogenbosch) maakt haar schilderijen intuïtief, met als thema planten en bloemen. Zij heeft geen vooropgezet plan en laat het penseel zijn werk doen. Zij zegt: “Een kunstwerk ontstaat aangestuurd door mijn onbewuste staat van zijn”. Tijdens haar opleiding aan de academie voor beeldende kunsten kwam zij tot de conclusie dat haar manier van werken, intuïtief, niet als geldend werd gezien. De werken bij deze expositie zijn uit de reeks Botania, dit is een afgesloten reeks, de volgende zal weer totaal anders van kleur en samenhang zijn. www.marjabakker.exto.nl

Marja Bakker
 
 
 

Lees meer...

Verkenner: Samenwerking SKB en SZ ook na defusie noodzakelijk in belang van Achterhoek

Defusie zonder inhoudelijke afwegingen

Na de fusie van het Slingeland Ziekenhuis (SZ) te Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk in 2017 is ophef ontstaan over een mogelijk toekomstige verschuiving van met name Eerste Hulp, intensive care, en verloskunde van het SKB naar het SZ. Hierop zijn de verhoudingen dusdanig verstoord geraakt dat recent is besloten per 1 januari 2021 te defuseren.
Conclusie uit de verkenning is dat het besluit tot defusie gezien de verstoorde verhoudingen wellicht onontkoombaar was, maar dat deze stap zonder brede interne dialoog en zonder echt inhoudelijke afwegingen wordt gezet. Met het besluit tot defusie is er nog geen antwoord op de vraag hoe kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor de inwoners van de Achterhoek ook in de toekomst gegarandeerd kan worden.
 

Defusie maakt SKB en SZ kwetsbaar; samenwerking is noodzakelijk

Op dit moment is er geen twijfel over de kwaliteit van de zorg in beide ziekenhuizen. Een van de conclusies in het rapport is echter dat het SZ en (in nog sterkere mate) het SKB in de toekomst kwetsbaar zijn. Naast een vergrijzing in de regio en een afname van het aantal zorgmedewerkers hebben kwaliteitseisen, landelijke ontwikkelingen als ‘juiste zorg op de juiste plek’, financiële beperkingen en politieke discussies over hoe en waar mensen terecht kunnen voor welke zorg gevolgen voor de ziekenhuizen. De gedachte dat ook op lange termijn kleine ziekenhuizen zelfstandig uitgebreide 24/7 spoedeisende hulp, intensive care en verloskundige zorg kunnen blijven bieden is daarmee weinig realistisch.
Om de Achterhoek van goede zorg te blijven voorzien is samenwerking tussen de beide ziekenhuizen op basis van een gedegen toekomstvisie de beste optie. Ook de initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en scholing in de regio vragen daarom.

Lees meer...

Cliëntenraad Santiz heft zich op

De cliëntenraad van Santiz heeft zich in zijn vergadering van 10 augustus 2020 ontheven van zijn functie. Per 1 april 2018 hebben de cliëntenraden van het Slingeland Ziekenhuis (SZ) en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) gezamenlijk besloten om, als vervolg op de bestuursfusie van beide ziekenhuizen, samen op te gaan in één gemeenschappelijke raad, de cliëntenraad Santiz. De ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben geleid tot het besluit om de gemeenschappelijke cliëntenraad op te heffen.

Door de Raad van Bestuur van Santiz zullen op korte termijn twee cliëntenraden worden ingesteld voor beide huizen.

Mevrouw Schraverus, interim voorzitter Raad van Bestuur geeft aan: “Onder de huidige omstandigheden van defusie is dit een zeer te respecteren besluit. Hiermee maakt de cliëntenraad Santiz ruimte voor de beide ziekenhuizen om hun medezeggenschap van cliënten te regelen. Dit is zoals ik deze cliëntenraad heb leren kennen. Betrokken en realistisch met een goed oog voor de patiënten belangen van beide organisaties.”

De leden van de cliëntenraad Santiz betreuren dat het niet mogelijk is gebleken, in het belang van de cliënten in de Achterhoek, tot een duurzame samenwerking tussen de ziekenhuizen te komen. De leden van de Cliëntenraad Santiz spreken de wens uit dat ook in de toekomst patiëntbelangen voorop mogen staan in de Achterhoek.

Lees meer...

Bestuurder Bijar Altalabani vertrekt bij Santiz

Bijar Altalabani, de bestuurder van Santiz die zich toelegt op het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk (SKB), heeft besloten zijn loopbaan elders voort te zetten.

Nadat hij in een bewogen periode onderdeel is geweest van de fusieorganisatie Santiz, acht Altalabani de tijd rijp om ruimte te maken voor een nieuwe bestuurder. Het SKB gaat een nieuwe fase in. Daarbij past dat er ook een nieuwe bestuurder komt, die zich gaat toeleggen op het plan voor de verdere toekomst van SKB. Per 1 september aanstaande legt Altalabani zijn functie neer en gaat hij zich oriënteren op een andere functie.

De Raad van Toezicht van Santiz waardeert en respecteert de keuze van Altalabani, dankt hem voor zijn inzet voor Santiz en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan. Er zal met voorrang worden uitgekeken naar een tijdelijke opvolger voor de heer Altalabani.
 


Lees meer...

Vorming eigen cliëntenraad Slingeland Ziekenhuis gestart

Binnenkort start het Slingeland Ziekenhuis met de werving van kandidaten voor een eigen cliëntenraad voor het Slingeland. Daarover hebben de leden van de voormalige cliëntenraad Santiz en de voorzitter Raad van Bestuur van Santiz afspraken gemaakt. Streefdatum voor de start van een eigen cliëntenraad is 1 november 2020.
 
Er is een werkgroep gevormd die de vorming van een eigen cliëntenraad op zich neemt. Enkele leden van de voormalige cliëntenraad Santiz zijn door de Raad van Bestuur aangesteld als leden van deze werkgroep van het Slingeland Ziekenhuis. Deze werkgroep overlegt regelmatig met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
 
Op korte termijn wordt gestart met de werving van kandidaten voor de nieuwe cliëntenraad SZ. Deze leden worden gezocht in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis; Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Aalten, Doesburg en Oude IJsselstreek. De vacature verschijnt in regionale media en op de website van het Slingeland Ziekenhuis: www.slingeland.nl/vacatures. Geïnteresseerden kunnen de profielschets voor kandidaten opvragen via de ambtelijk secretaris cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis (e-mailadres: clientenraad@slingeland.nl) Het Slingeland Ziekenhuis hoopt dat er veel interesse is om een functie in de nieuwe cliëntenraad te vervullen.
 
Tot de datum van instelling van de cliëntenraad voor het Slingeland krijgt de werkgroep alle rechten van de cliëntenraad, zoals deze omschreven staan in de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Bij instelling van de cliëntenraad krijgt deze ook weer alle rechten.
 Lees meer...

Verpleegkundigen Slingeland besmet met corona

De afgelopen dagen zijn vier besmettingen met het coronavirus vastgesteld onder verpleegkundigen van ons ziekenhuis. Tevens is bij één opgenomen patiënt een besmetting geconstateerd, maar er is geen verband met de betreffende verpleegkundigen aangetoond. Het ziekenhuis heeft direct maatregelen getroffen. 

Er zijn contactonderzoeken gestart rondom de besmette verpleegkundigen en de patiënt. De besmette verpleegkundigen werken niet. Alle zorgverleners die op de betreffende afdelingen zijn geweest of werken, dragen tijdens hun werk, uit voorzorg, een mondneusmasker. Op de verpleegafdelingen waar deze verpleegkundigen hebben gewerkt geld een opnamestop. Alle patiënten die waren opgenomen op deze afdelingen worden als ‘corona verdacht’  in cohort worden verpleegd. De betreffende patiënten zijn geïnformeerd over de situatie. Als zij de komende week uit het ziekenhuis worden ontslagen geldt dat zij nog een aantal dagen in quarantaine moeten na het ontslag.

De betrokken patiënten mogen wel bezoek ontvangen: 1 bezoeker per patiënt per dag. Voor het bezoek geldt dat zij een mondneusmasker dragen op de afdeling en de hygiënemaatregelen naleven.
We benadrukken dat het ziekenhuis door de genomen maatregelen veilig is voor patiënten en bezoekers.

Lees meer...

Patiënten Slingeland Ziekenhuis en SKB kunnen nu in SKB terecht voor PET/CT-scan

De gezamenlijke vakgroep Nucleaire Geneeskunde van het SKB en het Slingeland Ziekenhuis krijgt de beschikking over een eigen PET/CT-scan. De afdeling Nucleaire Geneeskunde in het SKB is daarvoor sinds januari grondig verbouwd en uitgebreid met ruim 200 vierkante meter. De verbouwing is deze zomer afgerond. De PET/CT-scan is op donderdag 24 september voor het eerst in gebruik genomen.

Lees meer...

Marja Weijers interim bestuurder SKB Winterswijk

Per 1 oktober 2020 is Marja Weijers de nieuwe interim bestuurder van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Het SKB is nu nog bestuurlijk verbonden met het Slingeland Ziekenhuis onder de naam Santiz, maar duidelijk is dat de ziekenhuizen per 1 januari 2021 uit elkaar gaan. Marja Weijers zal zich als lid van de Raad van Bestuur richten op de aansturing van het SKB tot het moment van uit elkaar gaan en ook de eerste periode daarna, tot het moment van aanstellen van de vaste bestuurder.
 

Lees meer...

Deel deze pagina: