Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Nieuws

Goedkoop met de bus naar de poli

Vervoersmaatschappij Arriva 

Speciaal voor patiënten van de poliklinieken van het Slingeland Ziekenhuis biedt vervoersbedrijf Arriva een goedkoop buskaartje aan. Voor maar € 2,30 (per persoon) koopt u online een buskaartje waarmee u naar het ziekenhuis kunt reizen, zowel heen als terug. Dit kaartje betaalt u met iDEAL, waarna het naar uw e-mailadres wordt gestuurd en u het zelf kunt uitprinten. (Let op: u moet dus wel de beschikking hebben over een printer). U geeft zelf aan op welke datum u met het buskaartje naar het Slingeland Ziekenhuis wilt reizen. Het kaartje is geldig van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 18.30 uur voor vrijwel alle* buslijnen van Arriva.

U kunt op de afbeelding hieronder klikken om uw buskaartje te kopen bij Arriva.

Als u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Arriva.
Tel.: 0800 - 023 25 45 (gratis).
* Het is niet mogelijk om met het Slingeland buskaartje te reizen met - lijn 73 (Enschede - Winterswijk) en op de trajecten Haaksbergen - Enschede / Doesburg - Arnhem. Ook is het niet mogelijk om het kaartje te gebruiken voor busdiensten die niet door Arriva worden verzorgd (zoals buurtbus).
Klik op deze afbeelding om uw buskaartje te kopen.

Lees meer...

Veel gestelde vragen over de strategische koers voor de ziekenhuizen van Santiz

Santiz gaat samen met een vertegenwoordiging van interne betrokkenen en externe belanghebbenden de strategische koers voor de ziekenhuizen zorgvuldig uitwerken. Met dit overzicht proberen we zo goed en duidelijk mogelijk antwoord te geven op vragen die er zijn over de uitwerking van de strategische koers van Santiz. Mochten zich de komende periode nieuwe vragen voordoen, nemen we deze uiteraard op.
 

Lees meer...

Sensing Clinic test draadloos monitoren van patiënten

Begin februari 2020 start het Slingeland Ziekenhuis een test waarin nieuwe apparatuur wordt gebruikt om patiënten op afstand te monitoren. In het project Sensing Clinic wordt getest hoe de apparatuur op een veilige en betrouwbare manier achteruitgang bij patiënten sneller kan signaleren. Begin februari starten pilots op verpleegafdelingen N1 (neurologie) en A2 (vaatchirurgie). Deze pilots duren acht tot tien weken en er worden 60 tot 70 patiënten in betrokken.
Bij iedere patiënt wordt gebruik gemaakt van vier separate sensoren. Eén sensor wordt met een armband op de arm bevestigd en meet continu ademhaling, hartslag en huidtemperatuur. Een bedsensor meet continu de draaiingen van de patiënt in het bed en de slaapkwaliteit (indicatoren voor rust en onrust). De sensoren die de bloeddruk en saturatie (zuurstofgehalte in bloed) meten, heeft de patiënt niet continu om.
     
Als een sensor die wel continu meet een notificatie geeft dat bepaalde waarden verhogen, brengt een verpleegkundige de twee andere sensoren aan. De melding bij de verpleegkundige komt binnen via een smartphone. De verpleegkundige kan de meetgegevens van de patiënt zien op de smartphone. Daarnaast zijn ze zichtbaar op een dashboard in het elektronisch patiëntendossier en via een scherm op een centrale monitoringplek voor zorgverleners. 
In de voorbereidende fase van het project zijn de sensoren en de techniek uitvoerig getest en gevalideerd.
 

Lees meer...

Tweede Kamerlid Hayke Veldman brengt werkbezoek aan A.R.T.Z. Oncologisch centrum

Hoe werken Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate, Slingeland Ziekenhuis en de Radiotherapiegroep samen in een regionaal multidisciplinair overleg (MDO)?  Om die vraag te beantwoorden bracht Hayke Veldman, lid van de Tweede Kamer en woordvoerder zorg van de VVD, op 17 februari jl. een werkbezoek aan het A.R.T.Z. Oncologisch centrum. Hij nam deel aan het MDO longoncologie en sprak met de deelnemers over de organisatie en uitvoering van de oncologische zorg in Nederland.

Lees meer...

Rolf de Folter nieuwe voorzitter Raad van Bestuur Santiz

De raad van toezicht is verheugd om Rolf de Folter aan te kondigen als nieuwe voorzitter Raad van Bestuur bij Santiz. Samen met Bijar Altalabani zal de heer De Folter de Raad van Bestuur van Santiz gaan vormen. De heer De Folter is nu nog interim voorzitter Raad van Bestuur bij Treant Zorggroep. De komende weken zal hij zich als interim voorzitter inwerken bij Santiz en tegelijkertijd zijn taak bij Treant afronden.
 


Lees meer...

Santiz stopt met kwaliteitskeurmerken

Santiz stopt vanaf 1 maart 2020 met het voeren van kwaliteitskeurmerken, zoals lintjes, vinkjes en smiley’s. Santiz volgt daarmee het advies op van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Vrijwel alle ziekenhuizen voldoen tegenwoordig aan de keurmerken. Deze zijn daardoor weinig onderscheidend. Wel brengen ze extra kosten en administratieve lasten met zich mee.

Verminderen registratielast

Het afschaffen van de keurmerken vloeit voort uit de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over het terugdringen van de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen.

Kwaliteit blijft gewaarborgd en inzichtelijk

De kwaliteit van zorg blijft gewaarborgd. Marcha Fermina, manager Kwaliteit en Veiligheid van Santiz: “We verstrekken doorlopend gegevens aan diverse overheidsinstanties zoals het Zorginstituut Nederland en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze kwaliteitsinformatie is voor iedereen in te zien via www.ziekenhuischeck.nl. We blijven in onze organisatie kijken hoe we onze zorg effectiever, doelmatiger en patiëntgerichter kunnen inrichten. Zo vragen wij onze patiënten regelmatig via een vragenlijst hoe tevreden zij zijn over de geleverde zorg in het ziekenhuis en of er verbeterpunten zijn. Met deze informatie voeren wij verbeteringen door.”

Ook wordt Santiz iedere vier jaar uitvoerig getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). In 2019 hebben zowel het Slingeland Ziekenhuis als het Streekziekenhuis Koningin Beatrix deze NIAZ-accreditatie behaald.
 

Lees meer...

Maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Het Slingeland Ziekenhuis is goed voorbereid op het coronavirus. Op deze pagina informeren wij u graag over de maatregelen die wij treffen. Wij realiseren ons dat dit verregaande maatregelen zijn, maar zijn er tegelijkertijd van overtuigd dat deze maatregelen op dit moment noodzakelijk zijn om de continuïteit van de acute zorg in de regio in de komende weken te waarborgen. 

Heeft u een vraag over het coronavirus? Bekijk onze veelgestelde vragen.  
 

Vermoedt u dat u besmet bent met het coronavirus? 

Blijf dan thuis en neem telefonisch contact op met uw huisarts.

 

Afspraak op polikliniek  

Afspraken op de polikliniek

Het ziekenhuis gaat afspraken op de polikliniek indien mogelijk uitstellen of omzetten naar een telefonische afspraak. De arts bekijkt per patiënt of dit mogelijk is. Door de toestroom van patiënten naar het ziekenhuis te beperken, proberen we de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Indien uw afspraak verandert, dan krijgt u hierover bericht. Als u niets hoort, dan gaat uw afspraak gewoon door zoals afgesproken.

Kom alleen naar uw afspraak

Indien u een afspraak heeft in het ziekenhuis, vragen we u om alleen te komen en geen begeleider mee te nemen. Als u echt een begeleider nodig heeft, is dat wel toegestaan (maximaal 1 begeleider).

Verkouden, koorts en/of luchtwegklachten

Bent uzelf (of uw begeleider) verkouden of heeft u andere luchtwegklachten en heeft u binnenkort een afspraak die kan worden uitgesteld? Dan verzoeken we u contact op te nemen met de polikliniek om uw afspraak te verzetten.

Handen schudden

Wij schudden patiënten (en hun begeleiders) geen hand meer.  
     

Bloedafname 

Let op: een aantal van onze bloedafnamelocaties zijn gewijzigd. Kijk op slingeland.nl/bloedafname voor een actueel overzicht.
Heeft het bloedprikken geen haast en kan het nog wel even wachten? Dan adviseren wij u om te komen bloedprikken op een later moment, wanneer de maatregelen vanuit de overheid  in verband met corona niet meer van kracht zijn. Verder geldt dat u alleen kan komen bloedprikken als u niet verkouden bent en geen koorts en/of luchtwegklachten heeft. 
     

Operaties 

Aangepast operatieprogramma
De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ook gevolgen voor het operatieprogramma van ons ziekenhuis. Ons ziekenhuis is genoodzaakt om een groot aantal niet-spoedeisende operaties uit te stellen. Dit is nodig om materialen, kamers en inzet van personeel te besparen voor de verwachte toename van het aantal coronapatiënten in Nederland. Patiënten waarvan de operatie niet door kan gaan, ontvangen zo spoedig mogelijk een bericht. Zodra de situatie het toelaat wordt een nieuwe afspraak gepland.

 

Op bezoek  

1 bezoeker per dag

Wilt u een patiënt in ons ziekenhuis bezoeken? Een patiënt mag maar 1 bezoeker per dag ontvangen. Overleg voordat u op bezoek komt met de patiënt of de contactpersoon van de patiënt of dit kan.
 

Patiënten met (verdenking van) corona: geen bezoek

Patiënten met (verdenking van) corona mogen helaas geen bezoek ontvangen. Wij realiseren ons dat dit een zware maatregel is maar dit is nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij volgen hiermee het beleid van de GGD op. Patiënten mogen uiteraard wel contact hebben via telefoon of videobellen.

Op deze regel gelden drie uitzonderingen:

 • Bij kraamvrouwen met corona mag de partner op bezoek komen.
 • Bij kinderen met corona mag één ouder per dag op bezoek komen.
 • Terminale patiënten met corona mogen maximaal vijf bezoekers ontvangen. Niet meer dan drie bezoekers mogen tegelijk naar binnen. De eerste contactpersoon van de patiënt bepaalt welke vijf mensen dit zijn.

 

Beeldbellen met opgenomen patiënt met (verdenking van) corona

Het is mogelijk om met corona (verdachte) patiënten, die zijn opgenomen in het ziekenhuis, te beeldbellen. De patiënt heeft een iPad waar hij/zij gebruik van kan maken. Indien u wilt beeldbellen verloopt dit via de app ‘Jitsi’.

In deze handleiding leest u hoe u ‘Jitsi’ kunt installeren en hoe u deze app kunt gebruiken: Handleiding gebruik Jitsi mobile devices V1.1
 
Een medewerker van het ziekenhuis communiceert met u over hoe en wanneer het beeldbellen kan plaatsvinden. Zoek alstublieft niet zelf contact met het ziekenhuis.
 

Verkouden, koorts en/of luchtwegklachten

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Neem telefonisch contact op met uw huisarts als uw klachten erger worden. 

 

Bijeenkomsten in het ziekenhuis 

Annulering alle bijeenkomsten met patiënten/externen

Alle bijeenkomsten in het ziekenhuis die waarbij patiënten en/of externen deelnemen, zijn geannuleerd tot en met 28 april (zoals symposia, voorlichtingsbijeenkomsten, kerkdienst en vergaderingen). Alleen als een bijeenkomst onderdeel is van de behandeling en belangrijk voor de continuiteit van de zorg, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Twijfelt u, informeer dan bij de organisator van de bijeenkomst. 

Continuïteit van de zorg

Bijeenkomsten die belangrijk zijn voor de continuïteit van de zorg aan een patiënt (bijvoorbeeld ter voorbereiding op een operatie) gaan door, tenzij de specialist anders oordeelt.  

 

Besmetting voorkomen 

Wat daadwerkelijk besmetting met het virus voorkomt is zorgen dat er geen virus in de mond, neus of  het oogslijmvlies komt. Dat wordt voorkomen door heel regelmatig de handen te wassen met water en zeep en het gezicht niet aan te raken als de handen niet schoon zijn. Kijk voor meer informatie ook bij veelgestelde vragen.

 

Vragen 

Heeft u nog vragen?

 • Bekijk eerst onze veelgestelde vragen.
 • Staat uw vraag niet bij de veelgestelde vragen? U kunt dan bellen met ons informatienummer:
  088 – 055 43 00. Dit informatienummer is dagelijks tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar. U kunt ook een mail sturen naar: corona@santiz.nl
 • Heeft u een algemene vraag over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Daar is alle relevante en actuele informatie over het coronavirus te vinden. Het RIVM is het landelijke coördinatiepunt voor alle zaken rondom het coronavirus. Daarnaast is er een landelijk informatienummer 0800-1351.
 

Lees meer...

Speciaal telefoonnummer voor vragen m.b.t. coronavirus


Wij hebben een speciaal informatienummer ingesteld voor patiënten en bezoekers die vragen hebben met betrekking tot het coronavirus, en hun bezoek aan het Slingeland Ziekenhuis:

088 – 055 43 00

 
Dit informatienummer kunt u vanaf  vandaag, zaterdag 14 maart, bellen tussen 8.30 en 17.00 uur.
U kunt ook een mail sturen aan: 

corona@santiz.nl


Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan ook of uw vraag beantwoord wordt op onze pagina over het coronavirus.
Kijkt u voor algemene informatie over het coronavirus op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.Lees meer...

Opening twee aparte huisartsencentra voor patiënten met verdenking op corona

Huisartsen in de West en Oost Achterhoek openen in samenwerking met de beide ziekenhuizen twee centra voor de huisartsenzorg aan inwoners met klachten die mogelijk op besmetting met Corona wijzen. Deze centra zijn bedoeld voor alle inwoners van de West en Oost Achterhoek. Met deze maatregel willen ze de verspreiding van het Corona-virus zoveel mogelijk vertragen, zodat de zorgcapaciteit voldoende blijft. Zoals ook premier Rutte heeft aangegeven.
 

Lees meer...

Wijzigingen bloedafname-locaties

Door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn wij vanaf maandag 23 maart genoodzaakt om de bloedafname-locaties van het Slingeland Ziekenhuis bij huisartsen en verzorgings- en verpleeghuizen te sluiten. Vanaf maandag 23 maart worden een aantal nieuwe prikposten geopend waar u terecht kunt voor bloedafname. Deze tijdelijke aanpassing is nodig om de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers te kunnen waarborgen.  

Vanaf vrijdag 20 maart staan de nieuwe openingstijden op onze website. De locaties en tijden kunnen veranderen. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele status.

Belangrijke informatie als u komt bloedprikken
Houdt u rekening met de volgende punten:

 • Kom alleen voor bloedafname indien dit noodzakelijk is. Raadpleeg uw behandelaar indien u hier over twijfelt.
 • Kom niet naar de bloedafname-locatie als u hoest of niest en/of koorts heeft. Overleg met uw behandelaar of de bloedafname noodzakelijk is. Indien er noodzaak is, kan de behandelaar een verzoek voor thuisprikken indienen.
 • Wend uw gezicht af tijdens de bloedafname, zodat wij niet in uw gezicht ademen tijdens de bloedafname.
 • Indien het druk is op de bloedafname-locatie, waardoor het niet mogelijk is om de onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden, verzoeken wij u buiten te wachten of op een later tijdstip terug te komen.
 • Vergeet niet uw afsprakenkaart of identiteitsbewijs mee te nemen.

Verder gelden de richtlijnen van de RIVM.


Lees meer...

Bezoek voor patiënten met (verdenking van) corona niet langer toegestaan

Vanaf zaterdag 28 maart wordt de bezoekregeling aangescherpt in het Slingeland Ziekenhuis. Voor een patiënt met het coronavirus of de patiënten waarbij we vermoeden dat ze besmet zijn, geldt dat zij geen bezoek meer mogen ontvangen. 
Er zijn enkele uitzonderingen op deze maatregel:

 • Bij kinderen met (verdenking van) corona mag één ouder per dag op bezoek komen.
 • Bij kraamvrouwen met (verdenking van) corona mag de partner op bezoek komen.
 • Bij terminale patiënten met corona mogen maximaal vijf bezoekers komen, en niet meer dan drie gelijktijdig.

We realiseren ons dat dit een zware maatregel is die grote invloed heeft. We hopen desondanks op uw begrip. Wij doen dit voor uw en onze veiligheid, het is nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.


Lees meer...

Reactie op onwaarheden artikel in De Gelderlander

Vandaag, dinsdag 31 maart, staat in De Gelderlander een artikel met als kop ‘Winterswijks ziekenhuis SKB zou bij corona-opvang buiten spel worden gezet’. De inhoud van dit artikel is onjuist en berust niet op waarheid.
In deze Coronacrisis wordt van de beide ziekenhuizen een maximale inzet en bijdrage van ons allemaal verwacht om de patiënten op te vangen. In het stuk wordt geschreven dat de nieuwe Santiz-voorzitter Rolf de Folter heeft voorgesteld om in het SKB in Winterswijk geen coronaslachtoffers op te vangen. Dit klopt niet, Rolf de Folter heeft dit voorstel niet gedaan.
Daarnaast hebben wij in onze reactie naar de journalist aangegeven dat zowel de medische staf SKB als de Raad van Bestuur constateren dat er feitelijke onjuistheden in dit stuk staan en dat beide partijen zich niet in deze berichtgeving herkennen. Van deze reactie heeft de journalist maar een deel in het artikel opgenomen. Hierdoor ontstaat het onjuiste beeld dat alleen de Raad van Bestuur zich niet herkent in de berichtgeving terwijl de reactie het standpunt van de Raad van Bestuur én de medische staf van het SKB verwoordt.

Lees meer...

Santiz over op Horizontaal Toezicht

In deze tijd waarin corona begrijpelijk veel aandacht vraagt, is er af en toe ook nieuws op ander vlak. De Santiz ziekenhuizen bestaande uit het Slingeland ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 over op Horizontaal Toezicht. Samen met zorgverzekeraars Menzis en VGZ is hier de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt.

Horizontaal Toezicht is een manier waarop ziekenhuizen en verzekeraars gezamenlijk de rechtmatigheid van zorguitgaven binnen de medisch specialistische zorg waarborgen. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. Met Horizontaal Toezicht verandert de wijze waarop Santiz dit samen met de zorgverzekeraars regelt. Het ziekenhuis laat zien hoe de processen en systemen zijn ingericht, zodat de juiste declaraties gewaarborgd kunnen worden. De verzekeraar spreekt hierover zijn vertrouwen uit en voert dan achteraf geen controles meer uit op de declaraties van de ziekenhuizen.

Intensive samenwerking

De overgang op Horizontaal Toezicht is een intensieve samenwerking tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, het Slingeland Ziekenhuis en zorgverzekeraars Menzis en VGZ. Het is een belangrijk resultaat omdat zorgverzekeraars hiermee aangeven dat zij vertrouwen hebben in de inrichting en uitvoering van de registratie- en declaratieprocessen van de beide ziekenhuizen.

In control

Voor zowel de ziekenhuizen als zorgverzekeraars is Horizontaal Toezicht een belangrijke mijlpaal. Vanuit Santiz was onder meer manager Finance en Control Marco Elout betrokken: “ik ben heel trots dat we dit project op Santiz niveau hebben uitgevoerd en met onze eigen collega’s hebben kunnen doen. Er is hard gewerkt door een brede groep medewerkers van ict, financiën en zorgafdelingen. We hebben onze processen en registratierisico’s volledig in kaart gebracht en beheersmaatregelen genomen om fouten te voorkomen. We zijn daardoor nog beter in control gekomen”.

Vertrouwen

Namens Menzis was John de Kruiff betrokken bij dit project bij Santiz ziekenhuizen: “We zijn trots dat we nu met beide Santiz ziekenhuizen een Horizontaal Toezicht- relatie hebben opgebouwd. Dit geeft een basis van vertrouwen tussen Menzis en de Santiz ziekenhuizen. Voor ons betekent het dat wij gaan steunen op de interne beheersing van de ziekenhuizen en niet meer achteraf hoeven te controleren, dit opent ook de deur om gesprekken aan te gaan over gepast gebruik van zorg.”

Lees meer...

Deel deze pagina: