Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Nieuws

Goedkoop met de bus naar de poli

Vervoersmaatschappij Arriva 

Speciaal voor patiënten van de poliklinieken van het Slingeland Ziekenhuis biedt vervoersbedrijf Arriva een goedkoop buskaartje aan. Voor maar € 2,30 (per persoon) koopt u online een buskaartje waarmee u naar het ziekenhuis kunt reizen, zowel heen als terug. Dit kaartje betaalt u met iDEAL, waarna het naar uw e-mailadres wordt gestuurd en u het zelf kunt uitprinten. (Let op: u moet dus wel de beschikking hebben over een printer). U geeft zelf aan op welke datum u met het buskaartje naar het Slingeland Ziekenhuis wilt reizen. Het kaartje is geldig van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 18.30 uur voor vrijwel alle* buslijnen van Arriva.

U kunt op de afbeelding hieronder klikken om uw buskaartje te kopen bij Arriva.

Als u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Arriva.
Tel.: 0800 - 023 25 45 (gratis).
* Het is niet mogelijk om met het Slingeland buskaartje te reizen met - lijn 73 (Enschede - Winterswijk) en op de trajecten Haaksbergen - Enschede / Doesburg - Arnhem. Ook is het niet mogelijk om het kaartje te gebruiken voor busdiensten die niet door Arriva worden verzorgd (zoals buurtbus).
Klik op deze afbeelding om uw buskaartje te kopen.

Lees meer...

Nieuw kenniscentrum voor Reumatologie

Vanaf dinsdag 28 augustus 2018 staat het nieuwe Kenniscentrum Reumatologie online: https://reumatologie.slingeland.nl
Dit is het 15e kenniscentrum dat het Slingeland Ziekenhuis heeft ontwikkeld. Aangezien de vakgroep Reumatologie locatie-overstijgend werkt, heeft de informatie betrekking op beide locaties van Santiz: het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.
In het dit kenniscentrum vindt u uitgebreide informatie over reumatische ziekten en aandoeningen. Er staan relevante onderzoeken en behandelingen beschreven. U leest over de gang van zaken op de polikliniek en nuttige website’s voor reumapatiënten. Ook zijn de profielen van de reumatologen en reumaconsulenten te vinden.
 
Het Slingeland Ziekenhuis is gestart met de ontwikkeling van de kenniscentra vanuit de gedachte een open en transparant ziekenhuis te willen zijn. Kennisdeling is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Door de kennis van onze professionals online beschikbaar te stellen, voorzien we patiënten van toegankelijke en begrijpelijke informatie. Het biedt houvast in de enorme hoeveelheid informatie die het internet biedt.

afbeelding kenniscentrum

Lees meer...

Wordt uw behandeling in 2019 vergoed?

Kiest u voor een behandeling in het Slingeland Ziekenhuis, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw vergoeding is afhankelijk van een aantal zaken:
  1. Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het Slingeland Ziekenhuis en zijn daar nog voorwaarden aan verbonden?
  2. Welke polis heeft u gekozen?
  3. Hoe hoog is uw eigen risico?

Overzicht contracten 2019

In onderstaand overzicht geven wij de stand van zaken weer van de contracten die het Slingeland Ziekenhuis heeft afgesloten met zorgverzekeraars voor het jaar 2019.
 
2019 versie 6 Tabel contracteringen
 
Staat uw zorgverzekering er niet bij?
In de tabel hierboven staan alle grote verzekeraars genoemd. Elke grote zorgverzekeraar heeft weer een groot aantal verschillende benamingen voor kleinere verzekeringen, vaak met een geheel eigen naam en website. Staat uw verzekeraar hierboven niet genoemd, bekijk dan het overzicht van zorgverzekeringen van zorgwijzer.nl. Zo kunt u nagaan onder welke grote zorgverzekeraar uw zorgverzekering valt. 

Wat betekent het voor u?

Let op: zelfs als uw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis, kan het zijn dat bepaalde behandelingen niet worden vergoed. Pas vooral op met zogenaamde budgetpolissen. 

Geen contract

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het Slingeland Ziekenhuis? Dan moet u waarschijnlijk zelf bijbetalen voor de zorg die wordt verleend. Elke zorgverzekeraar hanteert daarvoor andere regels.

Wel een contract

Als uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Slingeland Ziekenhuis, is dat gunstig voor de vergoeding van eventuele zorg in het Slingeland Ziekenhuis in 2019. Behandelingen uit de basisverzekering worden in principe vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit is mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de hoogte van uw eigen risico. Neem daarom altijd contact op met uw zorgverzekeraar voordat u naar het ziekenhuis gaat om na te gaan welke voorwaarden voor u gelden.
 

Lees meer...

Exposities in het Slingeland Ziekenhuis

In de maanden december en januari exposeren er weer verrassende kunstenaars in het Slingeland Ziekenhuis. U bent van harte uitgenodigd om de exposities te komen bekijken.

Faisa de Vreugd: Schilderijen in de gang naar N0

Faisa (Nijmegen) schildert voorstellingen die gekoppeld zijn aan momentopnames uit haar leven. Bij deze collectie, genaamd “Reflectie”, betekent dit nadenken en bezinnen over een bepaald thema. Zij zegt: “tijdens het schilderen ben ik actief gaan nadenken over thema’s achter het werk. Deze thema’s zijn gevat in de titels van de schilderijen”. Zo wil ze de beschouwer een aanleiding geven op zoek te gaan naar informatie achter haar werk. Met herkenbare vormen maakt zij het werk toegankelijk voor de beschouwer. www.faisadevreugd.com

Annelies Wolbrink: Beelden in de vitrines bij de centrale hal

Annelies (Hengelo) maakt beelden waarvoor ze een geheel eigen stijl heeft ontwikkeld. Door experimenteren en gebruik te maken van verschillende componenten heeft ze een klei samengesteld waarmee haar beelden tot stand komen. Zij gebruikt vooral de mens als grootste inspiratiebron. Met het vorm geven aan ideeën die ze ziet of die haar te binnen schieten is een hobby inmiddels passie geworden. www.jea-art.nl

Herma Heezen-Vreman: Schilderijen in de gang bij poliklinieken begane grond

Herma (Doetinchem) verkent de mogelijkheden van een meer abstracte beeldtaal waarin weliswaar natuurlijke vormen doorklinken, maar vooral het spel met kleuren en ongebruikelijke materialen een prominente plaats inneemt. Wars van formele principes of pogingen tot zelfonderzoek ontstaan haar werken vanuit een plezier in schilderen. Het resultaat heeft echter in haar ogen zelden een definitieve vorm gevonden. Daarmee blijven haar werken altijd in beweging, eigenlijk zoals de natuur zelf. www.hermaheezen.nl

faisa de vreugdHerma Heezenannelies wolbrink

 


Lees meer...

Geen spoedzorg donderdagavond tot vrijdagochtend door aanpassingen in ziekenhuisinformatiesysteem

Op donderdagavond 17 januari (vanaf 17.00 uur) zal het Slingeland Ziekenhuis een noodzakelijke aanpassing doen in het digitale ziekenhuisinformatiesysteem HiX. De werkzaamheden zullen tot uiterlijk vrijdagochtend 18 januari 06.00 uur duren. Hierdoor kunnen de gegevens in het systeem, waaronder patiëntgegevens, gedurende deze avond en nacht niet ingevoerd of bijgewerkt worden. De zorgverleners kunnen de informatie in het systeem wel raadplegen vanuit een ‘alleen lezen’ versie.

Omdat het ziekenhuis tijdens de omzetting de risico’s voor patiënten zo beperkt mogelijk wil houden en veilige zorg wil garanderen, zullen acute patiënten niet in het Slingeland Ziekenhuis behandeld worden. Dit betreft patiënten voor de Spoedeisende hulp, Hartbewaking, Stroke Care Unit, Eerste Harthulp en acute Kindergeneeskunde.

Met ambulancedienst, huisartsen, huisartsenpost en omliggende ziekenhuizen is afgesproken dat patiënten in deze periode niet naar het Slingeland Ziekenhuis worden verwezen voor acute zorg. Ambulances brengen patiënten naar de omliggende ziekenhuizen.
De acute geboortezorg zal wel gewoon in het Slingeland Ziekenhuis plaatsvinden. Ook de zorg voor patiënten die al in het ziekenhuis verblijven, ondervindt hiervan geen hinder.

Mijn Slingeland niet te raadplegen

In de periode van 17 januari 17.00 uur tot 18 januari 06.00 uur zal Mijn Slingeland niet te raadplegen zijn voor patiënten.
De aanpassingen binnen HiX zorgen ervoor dat het ziekenhuisinformatiesysteem weer up to date is.

Lees meer...

Deel deze pagina: