Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Nieuws

Goedkoop met de bus naar de poli

Vervoersmaatschappij Arriva 

Speciaal voor patiënten van de poliklinieken van het Slingeland Ziekenhuis biedt vervoersbedrijf Arriva een goedkoop buskaartje aan. Voor maar € 2,30 (per persoon) koopt u online een buskaartje waarmee u naar het ziekenhuis kunt reizen, zowel heen als terug. Dit kaartje betaalt u met iDEAL, waarna het naar uw e-mailadres wordt gestuurd en u het zelf kunt uitprinten. (Let op: u moet dus wel de beschikking hebben over een printer). U geeft zelf aan op welke datum u met het buskaartje naar het Slingeland Ziekenhuis wilt reizen. Het kaartje is geldig van maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 18.30 uur voor vrijwel alle* buslijnen van Arriva.

U kunt op de afbeelding hieronder klikken om uw buskaartje te kopen bij Arriva.

Als u vragen heeft over deze actie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Arriva.
Tel.: 0800 - 023 25 45 (gratis).
* Het is niet mogelijk om met het Slingeland buskaartje te reizen met - lijn 73 (Enschede - Winterswijk) en op de trajecten Haaksbergen - Enschede / Doesburg - Arnhem. Ook is het niet mogelijk om het kaartje te gebruiken voor busdiensten die niet door Arriva worden verzorgd (zoals buurtbus).
Klik op deze afbeelding om uw buskaartje te kopen.

Lees meer...

Maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Het Slingeland Ziekenhuis start geleidelijk de reguliere zorg voor de patiënten weer op. We vinden het belangrijk dat dit veilig gebeurt, zowel voor patiënten, bezoekers als medewerkers. Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Lees dan de informatie hieronder die belangrijk is voor uw bezoek.

Afspraak op de polikliniek
Bloedafname
Operaties
Op bezoek
Voorlichtingsbijeenkomsten in het ziekenhuis

Bekijk ook onze veelgestelde vragen.  

Coronacheck button

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis?
Doe dan eerst de digitale coronacheck

 

Controlepunt bij de ingang

Als ziekenhuis zijn wij extra alert op klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Het ziekenhuis heeft daarom bij de ingang een controlepunt ingericht. Hier worden u vragen gesteld om te beoordelen of extra maatregelen nodig zijn. Als u bezoeker of begeleider bent en klachten heeft, dan mag u helaas het ziekenhuis niet betreden.  

Handen desinfecteren

Bij de ingang van het ziekenhuis staat een desinfectiemiddel. Wij vragen iedereen die het ziekenhuis binnenkomt om hiermee de handen te ontsmetten.
 

Afspraak op polikliniek  

Wanneer aan de beurt

Op basis van urgentie bepaalt elke polikliniek op welke termijn patiënten voor een afspraak of behandeling worden ingepland. Patiënten die spoedzorg nodig hebben, kunnen altijd in het ziekenhuis terecht.

Patiënten bij wie een afspraak is uitgesteld, krijgen vanuit de polikliniek bericht over een nieuwe afspraak. Patiënten die een toekomstige afspraak hebben, worden gebeld door de polikliniek als de afspraak verandert. Het kan ook zijn dat uw afspraak wordt gewijzigd in een telefonische afspraak. Wij begrijpen dat we veel geduld van u vragen. Om telefonische overblasting te voorkomen, verzoeken wij u om niet zelf te bellen maar ons bericht af te wachten.

Belangrijk: Heeft u een verwijzing van de huisarts en nog geen contact gehad met het ziekenhuis voor een eerste afspraak? Dan moet u wel zelf telefonisch contact opnemen met de polikliniek. 

Een afspraak? Doe de digitale coronacheck!

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Doe binnen 24 uur voor uw afspraak eerst de digitale coronacheck. Daarmee krijgt u een advies dat voor uw situatie geldt.

Kom alleen naar uw afspraak

Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis, vragen we u om alleen te komen en geen begeleider mee te nemen. Alleen in noodzakelijke gevallen is het toegestaan een begeleider mee te nemen. Er mag dan maximaal 1 begeleider mee. Een begeleider mag geen klachten hebben (zoals verkouden, koorts en/of luchtwegklachten).

Wachtkamer

Om te voorkomen dat veel patiënten in de wachtkamer zitten, vragen wij u om maximaal 5 minuten vóór uw afspraak plaats te nemen in de wachtkamer van de polikliniek.

Hygiënemaatregelen

Op de polikliniek ziet u ook posters met hygiënemaatregelen. We vragen u dringend om u aan deze maatregelen te houden. Daarnaast vragen wij u om tijdens een onderzoek of behandeling uw gezicht af te wenden van de zorgverlener.

Na uw bezoek aan de polikliniek

Verlaat u na uw afspraak direct het ziekenhuis.
 

Bloedafname 

Let op: een aantal van onze bloedafnamelocaties zijn gewijzigd. Kijk op slingeland.nl/bloedafname voor een actueel overzicht.
Kom niet bloedprikken als u koorts en/of koude rillingen heeft of meer hoest dan normaal. Overleg met uw behandelaar of de bloedafname noodzakelijk is.
     

Operaties 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ook gevolgen voor het operatieprogramma van ons ziekenhuis. We hebben een tijd lang alleen operaties kunnen uitvoeren die (semi-)spoed hadden. Daardoor is de wachtlijst van mensen die nog geopereerd moeten worden, toegenomen. Nu kunnen we geleidelijk aan weer operaties inplannen.

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wanneer u aan de beurt bent. Daar wordt binnen het ziekenhuis nu naar gekeken. We gebruiken daarbij onder andere de urgentielijst medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit als richtlijn. Belangrijk om te weten is dat wij contact met u opnemen wanneer er meer nieuws is over uw operatie. Wilt u ons bericht afwachten? Dan blijft onze telefoonlijn zoveel mogelijk vrij voor andere vragen.
 

Op bezoek  

Wilt u een patiënt in ons ziekenhuis bezoeken? Bekijk onze bezoekregels en bezoektijden per afdeling.
Overleg voordat u op bezoek komt met de patiënt of de contactpersoon van de patiënt of dit kan.

Patiënten met (verdenking van) corona: geen bezoek

Patiënten met (verdenking van) corona mogen helaas geen bezoek ontvangen. Wij realiseren ons dat dit een zware maatregel is maar dit is nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij volgen hiermee het beleid van de RIVM op. Patiënten mogen uiteraard wel contact hebben via telefoon of videobellen.

Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen:

 • Bij kraamvrouwen met corona mag de partner op bezoek komen.
 • Bij kinderen met corona mag één ouder per dag op bezoek komen.
 • Terminale patiënten met corona mogen maximaal vijf bezoekers ontvangen. Niet meer dan drie bezoekers mogen tegelijk naar binnen. De eerste contactpersoon van de patiënt bepaalt welke vijf mensen dit zijn.
 • Patiënten met corona die langer dan 14 dagen op de verpleegafdeling liggen, mogen 1 bezoeker per dag ontvangen.

Beeldbellen met opgenomen patiënt met (verdenking van) corona

Het is mogelijk om met corona (verdachte) patiënten, die zijn opgenomen in het ziekenhuis, te beeldbellen. De patiënt heeft een iPad waar hij/zij gebruik van kan maken. Indien u wilt beeldbellen verloopt dit via de app ‘Jitsi’.

In deze handleiding leest u hoe u ‘Jitsi’ kunt installeren en hoe u deze app kunt gebruiken: Handleiding gebruik Jitsi mobile devices V1.1
 
Een medewerker van het ziekenhuis communiceert met de contactpersoon van de patiënt over hoe en wanneer het beeldbellen kan plaatsvinden. Zoek alstublieft niet zelf contact met het ziekenhuis.
 

Verkouden, koorts en/of luchtwegklachten

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten of koorts? Kom dan niet naar het ziekenhuis. Neem telefonisch contact op met uw huisarts als uw klachten erger worden.
 

Voorlichtingsbijeenkomsten in het ziekenhuis 

Voorlichtingsbijeenkomsten vinden voorlopig nog niet plaats in het ziekenhuis. Alleen als een bijeenkomst onderdeel is van de behandeling en belangrijk voor de continuiteit van de zorg, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Twijfelt u, informeer dan bij de organisator van de bijeenkomst.
 

Ontvangen van sms-berichten

Als uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, ontvangt u sms-berichten van ons (vanaf woensdag 10 juni). In deze sms-berichten staan maatregelen genoemd die in ons ziekenhuis gelden vanwege het coronavirus. Zo zorgen we er samen voor dat u goed voorbereid naar uw afspraak in het ziekenhuis komt.
 

Vragen 

Heeft u nog vragen?

 • Bekijk eerst onze veelgestelde vragen.
 • Heeft u een algemene vraag over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Daar is alle relevante en actuele informatie over het coronavirus te vinden. Het RIVM is het landelijke coördinatiepunt voor alle zaken rondom het coronavirus. Daarnaast is er een landelijk informatienummer 0800-1351.
 

Lees meer...

Wijzigingen bloedafname-locaties

Door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn wij vanaf maandag 23 maart genoodzaakt om de bloedafname-locaties van het Slingeland Ziekenhuis bij huisartsen en verzorgings- en verpleeghuizen te sluiten. Vanaf maandag 23 maart worden een aantal nieuwe prikposten geopend waar u terecht kunt voor bloedafname. Deze tijdelijke aanpassing is nodig om de veiligheid van zowel patiënten als medewerkers te kunnen waarborgen.  

Vanaf vrijdag 20 maart staan de nieuwe openingstijden op onze website. De locaties en tijden kunnen veranderen. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele status.

Belangrijke informatie als u komt bloedprikken
Houdt u rekening met de volgende punten:

 • Kom alleen voor bloedafname indien dit noodzakelijk is. Raadpleeg uw behandelaar indien u hier over twijfelt.
 • Kom niet naar de bloedafname-locatie als u hoest of niest en/of koorts heeft. Overleg met uw behandelaar of de bloedafname noodzakelijk is. Indien er noodzaak is, kan de behandelaar een verzoek voor thuisprikken indienen.
 • Wend uw gezicht af tijdens de bloedafname, zodat wij niet in uw gezicht ademen tijdens de bloedafname.
 • Indien het druk is op de bloedafname-locatie, waardoor het niet mogelijk is om de onderlinge afstand van 1,5 meter aan te houden, verzoeken wij u buiten te wachten of op een later tijdstip terug te komen.
 • Vergeet niet uw afsprakenkaart of identiteitsbewijs mee te nemen.

Verder gelden de richtlijnen van de RIVM.


Lees meer...

Santiz over op Horizontaal Toezicht

In deze tijd waarin corona begrijpelijk veel aandacht vraagt, is er af en toe ook nieuws op ander vlak. De Santiz ziekenhuizen bestaande uit het Slingeland ziekenhuis en Streekziekenhuis Koningin Beatrix zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 over op Horizontaal Toezicht. Samen met zorgverzekeraars Menzis en VGZ is hier de afgelopen twee jaar hard aan gewerkt.

Horizontaal Toezicht is een manier waarop ziekenhuizen en verzekeraars gezamenlijk de rechtmatigheid van zorguitgaven binnen de medisch specialistische zorg waarborgen. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. Met Horizontaal Toezicht verandert de wijze waarop Santiz dit samen met de zorgverzekeraars regelt. Het ziekenhuis laat zien hoe de processen en systemen zijn ingericht, zodat de juiste declaraties gewaarborgd kunnen worden. De verzekeraar spreekt hierover zijn vertrouwen uit en voert dan achteraf geen controles meer uit op de declaraties van de ziekenhuizen.

Intensive samenwerking

De overgang op Horizontaal Toezicht is een intensieve samenwerking tussen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, het Slingeland Ziekenhuis en zorgverzekeraars Menzis en VGZ. Het is een belangrijk resultaat omdat zorgverzekeraars hiermee aangeven dat zij vertrouwen hebben in de inrichting en uitvoering van de registratie- en declaratieprocessen van de beide ziekenhuizen.

In control

Voor zowel de ziekenhuizen als zorgverzekeraars is Horizontaal Toezicht een belangrijke mijlpaal. Vanuit Santiz was onder meer manager Finance en Control Marco Elout betrokken: “ik ben heel trots dat we dit project op Santiz niveau hebben uitgevoerd en met onze eigen collega’s hebben kunnen doen. Er is hard gewerkt door een brede groep medewerkers van ict, financiën en zorgafdelingen. We hebben onze processen en registratierisico’s volledig in kaart gebracht en beheersmaatregelen genomen om fouten te voorkomen. We zijn daardoor nog beter in control gekomen”.

Vertrouwen

Namens Menzis was John de Kruiff betrokken bij dit project bij Santiz ziekenhuizen: “We zijn trots dat we nu met beide Santiz ziekenhuizen een Horizontaal Toezicht- relatie hebben opgebouwd. Dit geeft een basis van vertrouwen tussen Menzis en de Santiz ziekenhuizen. Voor ons betekent het dat wij gaan steunen op de interne beheersing van de ziekenhuizen en niet meer achteraf hoeven te controleren, dit opent ook de deur om gesprekken aan te gaan over gepast gebruik van zorg.”

Lees meer...

Open brief van de medische staf van het Slingeland Ziekenhuis aan de inwoners van de Achterhoek


Als medische staf van het Slingeland Ziekenhuis zijn we al een aantal jaren bezig om samen met onze collega’s in het SKB en de Raad van Bestuur van Santiz vorm te geven aan de fusie van beide ziekenhuizen. In de laatste dagen en weken is er in grote haast en in beperkte kring een discussie gevoerd over de voortgang van de fusie. Er lijkt nu aangestuurd te worden op het op korte termijn ontbinden van deze fusie. Dit is in onze ogen ontoelaatbaar zonder dat er een inhoudelijke discussie heeft plaatsgevonden met alle partijen die door een dergelijk besluit geraakt zullen worden.


Lees meer...

Benoeming Erwin Bomers tot lid Raad van Bestuur

Op 4 mei jl. heeft de Raad van Toezicht dhr. drs. Erwin Bomers benoemd tot lid van de Raad van Bestuur dat zich in het bijzonder gaat toeleggen op het bestuur van het Slingeland Ziekenhuis. Eerder was al duidelijk dat dhr. Altalabani dit voor het SKB zal doen. 
Op de kortst mogelijke termijn wordt verder een interim bestuurder aangetrokken als voorzitter. Gezamenlijk vormen zij de Raad van Bestuur. 
De interim vootzitter van de Raad van Bestuur zal leiding geven aan het onderzoek naar ontvlechting van de beide ziekenhuizen. Na besluitvorming zal de voorzitter ook de ontvlechtingsprocedure aansturen. 
 
Uit diverse gesprekken bleek dat het vertrouwen vanuit het Slingeland Ziekenhuis in dhr. Bomers groot is. Dhr. Bomers heeft verder bewezen over de benodigde competenties te beschikken, die zeker in deze bestuurlijke crisis noodzakelijk zijn. Hij beschikt over de juiste eigenschappen om de rust terug te laten keren binnen de organisatie, is collegiaal en kan integraal de Slingeland-organisatie aansturen ten behoeve van patiëntgericht, kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod in de regio.

De Raad van Toezicht feliciteert dhr. Bomers van harte met zijn benoeming.


bomers portret1


Lees meer...

Controle op klachten coronavirus

Het Slingeland Ziekenhuis zal de reguliere zorg weer geleidelijk gaan opstarten. Om dat veilig te kunnen doen zijn er maatregelen getroffen. Zo proberen we patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Naar het ziekenhuis? Doe eerst de coronacheck!Coronacheck button

Patiënten, bezoekers en begeleiders die binnenkort naar het ziekenhuis gaan dienen eerst de digitale coronacheck te doen via de website: slingeland.nl/cc.
Via deze digitale vragenlijst wordt een aantal vragen gesteld zodat iemand een persoonlijk advies krijgt met betrekking tot de komst naar het ziekenhuis en de maatregelen die gelden.

Controlepunt bij ingang

Bij de ingang van het ziekenhuis is een controlepunt ingericht. Iedereen die het ziekenhuis binnen wil gaan, wordt gevraagd of zij de Coronacheck hebben gedaan en welk advies zij kregen. Als ze dit niet hebben gedaan wordt ter plekke nog een aantal vragen gesteld.
Om opstopping bij de ingang te voorkomen vragen we iedereen dit zoveel mogelijk digitaal te doen. Bij klachten die op corona kunnen wijzen, is de patiënt verplicht een mondneusmasker te dragen dat het controlepunt verstrekt.

Kom alleen en kort voor de afgesproken tijd naar de poli

We vragen patiënten om alleen naar hun afspraak te gaan. Om de 1,5 meter afstand te waarborgen zijn looproutes ingesteld en wachtkamers aangepast waardoor er maar een klein aantal zitplaatsen is.
Een patiënt mag 5 minuten voor de afgesproken tijd in de wachtruimte plaatsnemen. Begeleiders vragen we het ziekenhuis niet te betreden als dat niet noodzakelijk is.

Maatregelen voor bezoek blijven gehandhaafd

Voorlopig blijft de maatregel 1 bezoeker per dag per patiënt gehandhaafd. Een bezoeker met klachten mag het ziekenhuis niet betreden. Voor patiënten met (verdenking van) corona is geen bezoek toegestaan. Bezoekers met klachten worden niet toegelaten in het ziekenhuis. 
 
Bekijk ook: Maatregelen met betrekking tot coronavirus


Lees meer...

Polikliniek Dermatologie weer terug aan Gezellenlaan

Vanaf maandag 18 mei is de polikliniek Dermatologie weer terugverhuisd naar de Gezellenlaan 10 in Doetinchem. De polikliniek was tijdelijk verhuisd naar de huisartsenpost op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis. Heeft u binnenkort een afspraak op de polikliniek Dermatologie? Let er dan op dat u zich meldt bij de Gezellenlaan. Lees hier meer over de polikliniek Dermatologie.
 


Lees meer...

Reguliere zorg in Slingeland Ziekenhuis deels hervat

Het Slingeland Ziekenhuis is begonnen om de reguliere zorg gedeeltelijk te hervatten. Nu het aantal coronapatiënten daalt, kan een deel van de planbare zorg, zoals polikliniekafspraken, operaties en behandelingen, weer plaatsvinden.

Sinds maart is er een achterstand in de reguliere zorg opgelopen. Dat vinden we uiteraard heel vervelend. Helaas kunnen we deze achterstand niet direct wegwerken.

Voorop staat dat we op een veilige manier zorg wil geven binnen de 1,5 metersamenleving, bijvoorbeeld door volle wachtkamers te voorkomen en extra hygiënemaatregelen te nemen. Daarnaast gaat ook de komende maanden de zorg voor coronapatiënten door en moeten we kunnen inspelen op een mogelijke tweede golf van het virus. Verder is het niet mogelijk om volledig beroep te doen op ons personeel dat de afgelopen maanden zeer intensieve zorg heeft verleend.

Het hervatten van de reguliere zorg gaat daarom stap voor stap en duurt naar verwachting tot het einde van dit jaar. Patiënten moeten helaas langer wachten op een polikliniekbezoek, onderzoek of operatie. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Lees meer...

Santiz ziekenhuizen onder verscherpt toezicht op thema goed bestuur

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft besloten Santiz, waar zowel Streekziekenhuis Koningin Beatrix als het Slingeland Ziekenhuis onder vallen, onder verscherpt toezicht te stellen. Het gaat om een periode van zes maanden. Aanleiding daarvoor is het oordeel dat er tekortkomingen zijn op het thema goed bestuur. De IGJ twijfelt op dit moment niet aan de kwaliteit van zorg.

Lees meer...

Jeltje Schraverus nieuwe interim voorzitter Raad van Bestuur Santiz

De Raad van Toezicht heeft Jeltje Schraverus benoemd tot de nieuwe interim bestuursvoorzitter bij Santiz. Jeltje Schraverus start op 1 juli a.s.
 
Jeltje Schraverus zal zich met name gaan richten op het aansturen van het aangekondigde ontvlechtingsonderzoek van de Achterhoekse ziekenhuizen en vervolgens, uitgaande van ontvlechting, het begeleiden van het ontvlechtingsproces. Verder wordt zij voorzitter van de Raad van Bestuur, die verder bestaat uit Bijar Altalabani (portefeuillehouder SKB) en Erwin Bomers (portefeuillehouder SZ).
 
"In deze fase is het voor Santiz van groot belang om een (interim) voorzitter te hebben met een brede bestuurlijke ervaring in complexe omgevingen", aldus Anne Flierman, voorzitter Raad van Toezicht. Jeltje Schraverus is op dit moment bestuurder bij zorginstelling de Noorderbrug. Daarvoor is zij onder meer voorzitter Raad van Bestuur geweest bij Magentazorg, het Flevoziekenhuis en het Waterlandziekenhuis. Ook gaf zij voorheen leiding aan de health care groep van PwC. Flierman vult aan: "Schraverus combineert voornoemde ervaring met een sterk verbindend vermogen. Haar kerncompetenties en persoonskenmerken waren doorslaggevend in de keuze voor Jeltje Schraverus."
 
De Raad van Toezicht heeft er het volste vertrouwen in dat met de komst van Jeltje Schraverus verder gewerkt kan worden aan het herstel van de verhoudingen binnen Santiz en het realiseren van een goede toekomst voor de beide ziekenhuizen.

Lees meer...

De inzet van draadloze sensoren bij COVID-19-patiënten

Continue monitoring in sneltreinvaart

Artikel uit ICT& Health nr.3 2020, door Christl Foekema
 
Turbulente tijden in de Achterhoek. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem was begin februari gestart met een proef met het draadloos meten van vitale lichaamswaardes. Op basis van deze waardes wordt het risico op verslechtering (Early Warning Score) of complicaties berekend. Na een korte pauze om de laatste technische uitdagingen op te lossen, stonden de afdelingen neurologie en vaatchirurgie begin maart in de startblokken voor de herstart van de proef. Net op dat moment bereikte de COVID-19 pandemie Nederland. Dit betekende een directe stop voor van alle niet-acute zorg, dus ook voor het project Sensing Clinic samen met Ascom. Tot de artsen na een paar dagen zelf vroegen: is continue monitoring met dit systeem voor onze COVID-19-patiënten in te zetten?
 
Toen begon de bal echt te rollen voor de sensortechnologie. Binnen de kortste keren werd het platform ingericht voor de COVID-19 afdeling. Dat maakte het mogelijk om COVID-19-patiënten die in isolatie werden verpleegd, op afstand continu te monitoren. Zorgverleners kunnen op een smartphone of via het dashboard in het patiëntendossier non-stop een beeld krijgen van de ademfrequentie en hartslag van de aan hun zorgen toevertrouwde patiënten. Saturatie wordt meerdere malen per uur gemeten.
Daarnaast worden deze waarden vanuit een centrale controlekamer 24/7 in de gaten gehouden. Bij trendverslechtering wordt de zorgverlener geïnformeerd. Het gaat om waardes waarvan medisch specialisten vermoedden dat ze bepalend zijn voor het beloop van het nieuwe ziektebeeld. De meting op afstand is gericht op het ondersteunen van de zorgprofessionals. Daarnaast kan door het continue monitoren verslechtering eerder gesignaleerd worden en kan er mogelijk eerder worden ingegrepen dan bij een puntsmeting.

Lees meer...

Bloedafname locatie Zelhem verhuist per 1 juli

Met ingang van woensdag 1 juli 2020 verhuist de (tijdelijke) bloedafname-locatie in Zelhem van Theater de Brink naar een nieuwe plek.


De Oranjehof
Prinses Beatrixstraat  41
7021CD Zelhem.


De openingstijden worden:

 • Maandag                  08:00 -   9:30 uur
 • Dinsdag                    08:00 -   9:00 uur
 • Woensdag                10:00 – 11:00 uur
 • Donderdag                gesloten
 • Vrijdag                      10:00 – 11:00 uur

Voor al onze prikposten zie: slingeland.nl/bloedafname


oranjehof zelhem
 


Lees meer...

Deel deze pagina: