Slingeland Ziekenhuis

Jeltje Schraverus en Ton Hazekamp blijven voor langere tijd aan als Raad van Bestuur


Gepubliceerd op : 16-07-2021
Laatst bijgewerkt op: 19-07-2021

De Raad van Toezicht heeft met Jeltje Schraverus en Ton Hazekamp meerjarige verbintenissen gesloten, waarmee zij aanblijven als bestuurders van het Slingeland Ziekenhuis. Beiden hebben zich na de defusie ingezet voor de ontwikkeling van een krachtige nieuwe koers. Zij gaan die koers nu ook daadwerkelijk verder uitbouwen.

Verlenging aanstellingen

Jeltje Schraverus is vanaf 1 juli 2020 betrokken bij het Slingeland Ziekenhuis. Aanvankelijk als ad interim voorzitter van de Raad van Bestuur.
Ton Hazekamp is vanaf augustus 2020 werkzaam voor het Slingeland Ziekenhuis; in eerste instantie als manager Finance & Control en sinds medio april als Lid Raad van Bestuur ad interim. Beide bestuurders ruilen de interim status in voor een vaste aanstelling en verbinden zich nu voor meerdere jaren aan het Slingeland Ziekenhuis.

Gemotiveerd om te blijven

De bestuurders geven aan dat het Slingeland Ziekenhuis een roerige periode achter de rug heeft en nu de eerste schreden zet op een nieuw pad. Er is behoefte aan rust, continuïteit, duidelijkheid en nieuw perspectief. Met de herstructurering van de organisatie, de nieuwe koers en het vooruitzicht op nieuwbouw is een nieuwe weg ingeslagen. Jeltje en Ton voelen beiden de verantwoordelijkheid om verder te bouwen aan de organisatie en daarmee de nieuwe plannen handen en voeten te geven.
Jeltje: ‘’Het Slingeland Ziekenhuis is een prachtig streekziekenhuis waar het ‘noaberschap’ echt inhoud krijgt. De verbondenheid die ik voel met de regio en de mooie uitdaging van de nieuwbouw hebben mij doen besluiten om te blijven.’’
Ook Ton denkt er zo over. Ton: ‘’Het Slingeland heeft een paar stevige uitdagingen aan te gaan. Maar met de betrokkenheid van de medewerkers en de partners in de regio moet dat lukken. Ik voel me erg op mijn plek en wil graag blijven bijdragen.’’ 

Raad van Toezicht content

Namens de Raad van Toezicht laat voorzitter Han Busker weten: "Wij zien in Jeltje en Ton zeer kundige bestuurders die het ziekenhuis door een lastige periode hebben geloodst. Beiden gaven aan zich langer te willen verbinden aan het Slingeland. Omdat zij aan goede plannen werken en wij tegelijkertijd rust en continuïteit willen creëren, hebben wij als Raad van Toezicht besloten hen beiden voor langere tijd vast te leggen. Wij zijn zeer content dat Jeltje en Ton gezamenlijk het Slingeland Ziekenhuis blijven leiden."

Ton en Jeltje portretten 2021
Ton Hazekamp en Jeltje Schraverus. Foto: Toon Hendriks Fotografie

Deel deze pagina: