Slingeland Ziekenhuis

Veel gestelde vragen over de strategische koers voor de ziekenhuizen van Santiz


Gepubliceerd op : 16-12-2019
Laatst bijgewerkt op: 30-04-2020

Archief.

Santiz gaat samen met een vertegenwoordiging van interne betrokkenen en externe belanghebbenden de strategische koers voor de ziekenhuizen zorgvuldig uitwerken. Met dit overzicht proberen we zo goed en duidelijk mogelijk antwoord te geven op vragen die er zijn over de uitwerking van de strategische koers van Santiz. Mochten zich de komende periode nieuwe vragen voordoen, nemen we deze uiteraard op.
 

Vragen over strategische toekomst en regiogroep

1. Wat is de reden om tot een (aangepaste) strategische koers te komen?

Momenteel hebben het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem een vergelijkbaar zorgaanbod. Beide ziekenhuizen presteren goed en zijn financieel gezond. Zoals breder geldt binnen de gezondheidszorg, staan we in de (nabije) toekomst voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan personele schaarste (met name in de acute zorg), kostenstijgingen en het kunnen blijven voldoen aan kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn grote investeringen nodig voor vernieuwing en digitalisering.

2. Is dat ook de reden dat er wordt gesproken van ‘toekomstbestendige’ zorg?

Klopt. Santiz is van mening dat wanneer we niet vooruit kijken en hier nu niet op wordt ingespeeld er een reële kans bestaat dat de kwaliteit van de zorg onder druk komt te staan. Dat willen we voorkomen. In de 'strategische koers voor de ziekenhuizen' wordt geformuleerd hoe we  bereikbare, betaalbare en kwalitatief goede zorg aan de inwoners van de Achterhoek kunnen blijven bieden.

3. Moet het besluit over de strategische koers van Santiz in februari 2020 genomen worden?

Nee, deze termijn is niet meer aan de orde.  Aanvankelijk was het plan het besluit over de koers in februari 2020 definitief te nemen. Santiz heeft geconstateerd dat er grote behoefte bestaat aan meer afstemming en overleg met alle betrokkenen en belanghebbenden. Daarom wordt er meer tijd genomen om in gesprek te gaan en het vervolgproces zorgvuldig te doorlopen.
 

Vragen over fusie

4. Waarom is de fusie tussen het SKB en het Slingeland Ziekenhuis zo belangrijk?

Het SKB en Slingeland Ziekenhuis zijn in 2017 gefuseerd om als ziekenhuisorganisatie samen sterker te staan en toekomstbestendiger te zijn. Zoals breder geldt binnen de gezondheidszorg, staan we in de (nabije) toekomst voor grote uitdagingen. Denk hierbij aan personele schaarste, kostenstijgingen en het kunnen blijven voldoen aan kwaliteitseisen en wet- en regelgeving. Daarnaast zijn grote investeringen nodig voor zorgvernieuwingen en digitalisering. Dankzij de fusie lukt het om gezamenlijk te blijven voldoen aan de zorgvraag in een vergrijzende Achterhoek. Ook lukt het zo beter om in te spelen op beschikbaarheid en inzet van zorgpersoneel. Ten behoeve van het behoud van de kwaliteit van zorg zijn we samen beter in staat om in te spelen op kwaliteitseisen en investeringen in zorgtechnologie en innovaties die nodig zijn. Bovendien kunnen we door de fusie op beide locaties een breder aanbod van zorg leveren, zoals vaatchirurgie, en hebben we als grotere organisatie meer te bieden als werkgever.

5. Gaat het ziekenhuis in Winterswijk in de toekomst sluiten of wordt het ontmanteld?

Van sluiting of ontmanteling van het SKB is geen sprake. Iedere bewering of suggestie in die richting is ongefundeerd en onjuist.
Deel deze pagina: