Overslaan en naar de inhoud gaan
search
Mijn Slingeland

Mijn Slingeland

Mijn Slingeland voor kinderen

Gepubliceerd op: 24 oktober 2022

Alle patiënten van het Slingeland, ook kinderen, hebben toegang tot Mijn Slingeland. Hiervoor is een persoonlijke DigiD nodig van het kind. Mijn Slingeland biedt een veilige omgeving waarin de gebruiker 24 uur per dag vanaf uw computer of tablet toegang heeft tot de medische gegevens, e-consulten, uitslagen en het medisch dossier. 

U mag als gezagdragende ouder/verzorger het medisch dossier van het minderjarige kind tot 16 jaar inzien, maar op welke manier is afhankelijk van de leeftijd van het kind. 

Als (pleeg)ouders/voogd met het wettelijk gezag een DigiD aanvragen voor hun kind (jonger dan 14)  geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor het juiste beheer van de DigiD van het kind. Bij 14 jaar of ouder vraagt het kind zelf de DigiD aan.
Als u het dossier van uw kind liever wil opvragen gelden de regels t.a.v het opvragen van (delen van) het dossier met het privacy formulier. 

Hoe werkt Mijn Slingeland voor ouders en kind?

De ouder (pleegouder/voogd) die het wettelijk gezag uitoefent over een kind dat jonger dan 16 jaar is, mag Mijn Slingeland van het kind inzien onder de volgende voorwaarden:

Kind jonger dan 12 jaar

U mag als gezagdragende (pleeg)ouder/voogd van een kind onder de 12 jaar inloggen in Mijn Slingeland met DigiD van het kind.  

Kind tussen de 12 en 16 jaar

Het kind heeft een eigen inzagerecht. U mag als gezagdragende (pleeg)ouder/voogd van een kind tussen de 12 en 16 jaar alleen inloggen als er toestemming is van het kind. Het kind beslist mee. 

Kind ouder dan 16 jaar

Als het kind ouder is dan 16 jaar logt het kind zelf in met zijn eigen DigiD, en niet de ouder(s), alleen via een DigiD machtiging kunt u rechtmatig toegang verkrijgen.
Is de DigiD van het kind nog in het bezit van de ouder(s), dan wordt de DigiD op de juiste wijze overgedragen aan het kind. 

Overdragen DigiD aan kind

Om DigiD op de juiste wijze over te dragen aan het kind is het nodig dat het kind inlogt bij digid.nl. Daarna is het mogelijk om het gekoppelde emailadres en telefoonnummer te wijzigen. Ook het wachtwoord moet worden gewijzigd.  Een andere mogelijkheid is dat het kind zijn DigiD opnieuw aanvraagt. Daarmee zijn de oude gegevens onbruikbaar geworden.  

Veel gestelde vragen

Mag ik het dossier van mijn kind bekijken?
expand_more

Alle patiënten van het Slingeland Ziekenhuis hebben toegang tot Mijn Slingeland, ook kinderen. Toegang is alleen mogelijk met een persoonlijke DigiD van het kind. U mag als gezagdragende ouder/verzorger het medisch dossier van het minderjarige kind inzien. De leeftijd van het kind bepaalt wat u mag. 

  • De ouder die het wetteliljk gezag uitoefent over een kind onder de 12 jaar mag met de DigiD van het kind inloggen op Mijn Slingeland.
  • Voor een kind tussen de 12 en 16 jaar en de ouder (die het wettelijk gezag uitoefent), mag met de toestemming van het kind inloggen in Mijn Slingeland.  Het kind kijkt en beslist mee.
  • Is het kind ouder dan 16 dan logt het kind zelf in met een eigen DigiD. (De DigiD wordt overgedragen of opgeheven en opnieuw aangevraagd door het kind).

Meer informatie: Rijksoverheid.nl over jongeren en het medisch dossier

Verantwoordelijkheid juist beheer

Als de (pleeg)ouder/voogd met het wettelijk gezag over het minderjarige kind een DigiD aanvraagt voor hun kind, geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor het juiste beheer van de DigiD van het kind. 
Als u het dossier van uw kind liever wil opvragen gelden de regels t.a.v het opvragen van (delen van) het dossier met het privacy formulier. 

 

Ik oefen het wettelijk gezag over mijn kind niet uit, mag ik toch met de DigiD van mijn kind inloggen?
expand_more

Nee.
U mag geen DigiD voor uw kind aanvragen en u mag niet inloggen met de gegevens van uw kind. Dit is voorbehouden aan de ouder of voogd die het wettelijk gezag uitoefent over het kind. 

Wie is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en beheer van de DigiD van het kind?
expand_more

Ouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juiste beheer van de DigiD van het kind. Zij dienen dit onderling goed te regelen en af te stemmen voor kinderen jonger dan 16. 
De DigiD dient bij de leeftijd van 16 jaar volledig over gedragen te worden aan het kind, waarbij ook het telefoonnummer van het kind wordt gekoppeld.

Het Slingeland Ziekenhuis, de specialisten en medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid voor eventueel onjuist gebruik en beheer van de DigiD van het kind. Bij constatering van onjuist gebruik of beheer, heeft het ziekenhuis de mogelijkheid de toegang tot Mijn Slingeland van het kind te sluiten.

Iemand die niet het wettelijk gezag uitoefent over het kind heeft de beschikking over de DigiD van mijn kind. Wat moet ik doen?
expand_more

Als de DigiD van het kind in handen is van onbevoegden is dat aan te merken als misbruik en identiteitsfraude. Dit is strafbaar. 
U (of het kind dat ouder is dan 14) doet het volgende: 

  • Ga naar website digid.nl.
  • Log in bij Mijn Digid
  • Kies voor 'Hef mijn DigiD op'. 

Vraag nu via deze website van Digid.nl opnieuw een DigiD aan met een ander gebruikersnaam en wachtwoord. De oude DigiD gegevens zijn dan onbruikbaar.  

Hoe draag ik de DigiD van mijn kind op de juiste wijze over als hij of zij 16 jaar is?
expand_more

Als het kind 16 jaar is gelden de regels voor volwassenen. Het kind is zelf eigenaar van het medisch dossier en kan zelfstandig inloggen op Mijn Slingeland zonder toestemming van de ouders.

Om de DigiD op de juiste wijze over te dragen aan het kind is het nodig dat het kind inlogt bij digid.nl. Daarna is het mogelijk om het gekoppelde e-mailadres en telefoonnummer te wijzigen.
Ook het wachtwoord moet worden gewijzigd door het kind.  

Een andere mogelijkheid is dat het kind zijn DigiD opnieuw aanvraagt. Daarmee zijn de oude gegevens onbruikbaar geworden.  

Wat is nodig om een DigiD voor mijn kind aan te vragen?
expand_more

Om een DigiD voor een kind tot 14 jaar aan te vragen is het volgende nodig:

  • u heeft het wettelijk gezag over dit kind. 
  • het Burgerservicenummer (BSN) van het kind

Aanvragen gaat via DigiD.nl .

Het kind is 14 jaar of ouder?
Is uw kind 14 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf een DigiD aanvragen en gebruiken. DigiD is vanaf 14 jaar namelijk strikt persoonlijk. Uw kind kan DigiD aanvragen via de website of via de DigiD app.

Vraagt uw kind een DigiD aan via de DigiD app? Dan moet uw kind een eigen telefoon hebben en daar de DigiD app op downloaden. Het is namelijk niet mogelijk om de DigiD app op één telefoon voor meerdere accounts te gebruiken. 

Meer informatie staat op de website van DigiD.nl

Laatst bijgewerkt op: 27 juli 2023

Direct naar

bloedafname-2.jpg
Nieuwe bloedafnamelocatie in Vorden