Patiéntenfolders

Polikliniek voor pijnbestrijding

Op de polikliniek voor Pijnbestrijding worden patiënten met een grote diversiteit aan pijnklachten gezien en behandeld. Te denken valt aan aangezichtspijn, nekklachten, rugklachten, littekenpijn, dystrofie maar ook patiënten met acute pijn zoals gordelroos en patiënten met pijnklachten bij kanker.

De spreekuren en behandelingen worden uitgevoerd door de anesthesiologen (M. Bijkerk, A.E. van Ginkel, A.M. Heeren-Coumans en F.J.M. Heijmans). Zij worden geassisteerd door speciaal opgeleide pijnverpleegkundigen (consulent Pijnbestrijding).

Erkenning

De anesthesiologen die zich bezich houden met Pijngeneeskunde, hebben de officiele erkenning 'anesthesioloog met aandachtsgebied Pijngeneeskunde' van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

Afspraak makenDSCF1103-2.1

Verwijzing naar de polikliniek voor Pijnbestrijding vindt plaats door de huisarts of door een specialist. Wanneer u een afspraak wilt maken dan kan dat aan de balie van de polikliniek of telefonisch via telefoonnummer: (0314) 32 92 42. Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van 08.30 ot 17.30 uur.

Openingstijden

De polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur.

Locatie

De polikliniek voor Pijnbestrijding bevindt zich op de tweede etage van het ziekenhuis. U volgt routenummer 74.

De eerste afspraak

Bij het maken van de afspraak voor de polikliniek Pijnbestrijding ontvangt u één of meerdere vragenlijsten. U dient de ingevulde vragenlijst(en) per post te retourneren in de bijgeleverde enveloppe met antwoordnumer, voorafgaande aan uw polikliniekbezoek.
U meldt zich op het tijdstip van de afspraak* bij de secretaresse van de polikliniek voor Pijnbestrijding.
Bij het bezoek aan de polikliniek wordt u verzocht ervoor te zorgen dat u een afsprakenkaartje heeft met een sticker met correcte, actuele gegevens (of uw ponskaartje). Daarvoor kunt u zich wenden tot de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 

Zorg voor een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek.

Werkwijze

De anesthesioloog/pijnspecialist ontvangt u voor het eerste gesprek. Hij of zij zal alle gegevens bekijken en u onderzoeken als daar aanleiding voor is.
Daarna worden in overleg met u de verschillende behandelopties besproken en eventueel uitleg gegeven over de uit te voeren behandeling.
Indien een behandeling wordt overeengekomen, krijgt u aansluitend nog een gesprek met een gespecialiseerde pijnverpleegkundige. In dat gesprek wordt uitgelegd waar u zich dient te melden, hoe de behandeling zal verlopen, wat u kunt verwachten en wat u wel en niet mag nadien. U krijgt tevens een folder mee met de informatie, zodat u dit later rustig door kunt nemen.
Voorafgaande aan de behandeling zal de specialist met u bespreken hoe het gaat en hoe de status van de pijn is.
Mocht u achteraf thuis nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij de consulent Pijnbestrijding. Het telefonisch spreekuur is op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur, telefoonnummer (0314) 32 97 99.
Bij afwezigheid van de consulent kan de patiënt contact opnemen met de polikliniek voor Pijnbestrijding: tel. (0314) 32 92 42.

Tevens is het mogelijk om, na uw eerste afspraak met de betreffende zorgverlener, via e-consult in Mijn Slingeland een vraag te stellen. U heeft de mogelijkheid om een bericht sturen of een vraag te stellen aan uw behandelteam. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie. 
Er zijn informatiefolders over de diverse behandelingsmogelijkheden aanwezig op de polikliniek voor pijnbestrijding.
Als de patiënt bloedverdunners gebruikt is het belangrijk om dit tijdens het eerste gesprek te melden aan de anesthesioloog/pijnspecialist. Voor sommige behandelingen is het namelijk noodzakelijk dat de bloedverdunners enkele dagen niet ingenomen worden.

Het pijnteam maakt deel uit van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een anesthesioloog/pijnspecialist, pijnconsulent, psycholoog, neuroloog, revalidatie arts en een fysiotherapeut. Uw situatie wordt mogelijk in dit team besproken om te zien wat voor u de meest passende behandeloptie is. Soms zal de anesthesioloog/pijnspecialist u naar een fysiotherapeut of pijnpsycholoog.

Behandelingen

DSCF1033-2.1

De meeste behandelingen voor pijnbestrijding vinden poliklinisch plaats. Voor enkele behandelingen is een dagopname noodzakelijk. Dit wordt van tevoren met u besproken.
Na de behandeling kunt u weer naar huis. Het kan zijn dat na de behandeling, waarbij een soort tandartsenverdoving gegeven wordt, tijdelijk een doof gevoel ontstaat. Deelname aan het verkeer is op de dag van behandeling niet toegestaan. 

Na een behandeling kan gedurende enkele dagen na-pijn ontstaan omdat er een aangedaan of geïrriteerd gebied van het lichaam is behandeld.


Acupunctuur

De reguliere pijnbehandelingen kunnen op uw verzoek aangevuld worden met de Chinese traditionele acupunctuur. Pijnspecialist F.J.M.  Heijmans heeft zich hiervoor gespecialiseerd in oor-acupunctuur. Het betreft hier private zorgverlening waar per behandeling kosten aan verbonden zijn. Dit kan contant of  met de pin voldaan  worden. Als u voor deze behandeling niet aanvullend verzekerd bent, vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten niet. Als u informatie wilt over de kosten kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek voor Pijnbestrijding.


*Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.
Laatst bijgewerkt op: 20-09-2019

Deel deze pagina: