Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Polikliniek Cardiologie

Gepubliceerd op: 28 oktober 2021

De vakgroep Cardiologie houdt zich bezig met aandoeningen van het hart en de bloedvaten van en rondom het hart. Deze hartspecialisten verlenen zorg aan patiënten met cardiologische aandoeningen zoals hartklepafwijkingen, een vernauwing van de kransslagader, hartritmestoornissen en ziekte van de hartspier. Zij werken vanuit de polikliniek Cardiologie. 

Een afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken kan dat op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 32 95 55 of aan de balie van de polikliniek Cardiologie (routenummer 58).


Meenemen

Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar ons ziekenhuis of zijn uw gegeven gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de centrale hal..

Daarnaast dient u de brief van de verwijzend arts mee te nemen en een recent medicijnoverzicht van uw apotheek of uw medicijnen mee te nemen. Als u een leesbril gebruikt is het handig om deze ook mee te nemen.

Medicatieoverzicht

Zorg er voor dat u een actueel overzicht heeft van alle medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek. Neem het overzicht mee naar uw afspraak.

MRSA
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Verhinderd

Bij verhindering dient u dit tijdig te melden aan de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer: (0314) 32 95 55

 

ECG, hartfilmpje laten maken

Als u een ECG (een hartfilmpje) moet laten maken, op verzoek van uw huisarts of specialist, hoeft u hiervoor geen afspraak te maken. U kunt zich hiervoor op werkdagen tussen 8.30 en 12.00 en tussen 13.30 en 16.30 uur melden bij de balie van de polikliniek Cardiologie, routenummer 58.

Bij kinderen tot 18 jaar zal het hartfilmpje op de kinderpolikliniek worden gemaakt (routenummer 114). Met een verwijzing van de huisarts kunt u hiervoor een afspraak maken op de kinderpoli. Naast het ECG zal er ook een consult met de kinderarts plaatsvinden.

 

Gang van zaken op de Polikliniek Cardiologie

Bij een polikliniekbezoek dient u zich, voordat u plaats neemt in de wachtkamer, te melden bij de polikliniekmedewerker. Daarbij wordt u gevraagd om de brief van uw verwijzend arts (huisarts of specialist) te overleggen. Voor het maken van een ECG wordt uit de wachtkamer opgehaald door een doktersassistent.

Voordat de cardioloog bij u komt, zal de doktersassistent meestal eerst uw bloeddruk meten, uw gewicht bepalen en een ECG maken.
Na het bezoek aan de specialist en indien nader onderzoek moet plaatsvinden, wordt u verder geholpen door de dokterassistent. Een eventuele vervolgafspraak maakt u bij de balie van de polikliniek Cardiologie.

 

Onderzoek en behandeling

Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, zal nader onderzoek plaatsvinden; daarbij kan het gaan om de volgende categorieën:

De specialist bespreekt de onderzoeken met u. De meeste onderzoeken vinden plaats op afspraak. U kunt daarvoor zelf een afspraak maken of de polikliniekmedewerker maakt hiervoor in overleg met u een afspraak.

Er is een video beschikbaar over hartkatheterisatie op youtube.

Pacemaker

Indien u een pacemaker heeft en daar vragen over heeft kunt u tussen 8.30 en 17.00 uur contact opnemen met de medewerkers die de pacemaker controles verrichten. Zij beantwoorden uw vragen en indien noodzakelijk regelen zij voor u een afspraak bij uw cardioloog of zij maken met u een afspraak voor een extra pacemaker controle. Tel: (0314) 32 94 98.

Opleiding

De vakgroep Cardiologie participeert in de G+ opleiding Interne Geneeskunde. Dat wil zeggen dat arts-assistenten in opleiding voor internist hun stage Cardiologie doorlopen op de afdeling Cardiologie van het Slingeland Ziekenhuis. Deze arts-assistenten zijn bevoegde artsen die onder toezicht en verantwoordelijkheid van de cardioloog werken.

Samenwerking buiten het Slingeland Ziekenhuis

Als er aanleiding is om onderzoek of behandeling te laten plaats vinden buiten de afdeling Cardiologie van het Slingeland Ziekenhuis, wordt contact gelegd met de afdeling Cardiologie van Rijnstate in Arnhem, het Medisch Spectrum Twente of van het Universitair Medisch Centrum St.Radboud te Nijmegen. Voor specifieke gevallen bestaan er ook goede contacten met andere grote Cardiologie centra in Nederland.

Meer informatie

 

Laatst bijgewerkt op: 01 november 2023

Direct naar

Klinisch verloskundige Dewi Timmer geeft de zwangere Loes Fransen instructies over het mobiele CTG-apparaat.
Slingeland start met thuismonitoring zwangere vrouwen