Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Chirurgie

Maag-, darm-, oncologische chirurgie, traumatologie en vaatchirurgie

Gepubliceerd op: 14 januari 2008

De vakgroep Chirurgie (Heelkunde) bestaat uit een groep enthousiaste chirurgen die het vak in de volle breedte uitoefenen. Vanwege de diversiteit van het vakgebied hebben veel chirurgen zich gespecialiseerd op een bepaald gebied.

Het secretariaat Chirurgie is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur op telefoonnummer: (0314) 32 99 88

Hoewel opereren het werk van een chirurg is, blijft de chirurg ook de behandelend arts van patiënten die nog enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen. De chirurg doet tevens de controles op het poliklinische spreekuur.

Afspraak maken 

Een afspraak met een van de artsen van de polikliniek Chirurgie maakt u persoonlijk aan de balie of telefonisch op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (0314) 32 99 88.

Op dinsdag is er tevens een avondspreekuur.
Het is niet mogelijk om online afspraken te maken via Mijn Slingeland. 

Bij verhindering dient u dit tijdig te melden aan het secretariaat Chirurgie. 

MRSA

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Meebrengen

Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. Tevens dient u de brief van de verwijzend (huis)arts mee te nemen. Zorg ook voor een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Dit is te verkrijgen bij uw apotheek.

Verpleegkundig specialist

Patiënten worden vaak ook door een verpleegkundig specialist gezien. De verpleegkundig specialist brengt de klachten in kaart, voert lichamelijk onderzoeken uit, kan de diagnose stellen, stelt een behandelplan op en regelt waar nodig vervolgonderzoek. Patiënten krijgen informatie over de behandeling en kunnen vragen stellen.

Poliklinieken van de chirurgie

De chirurgen zijn werkzaam op de volgende poliklinieken (voor algemene chirurgie zal de chirurg ook op een van de onderstaande poliklinieken spreekuur houden):

Al deze poliklinieken bevinden zich in het souterrain (-1) van het ziekenhuis.

Melden

Bij een polikliniekbezoek meldt u zich bij de polikliniekmedewerker, voordat u plaats neemt in de wachtkamer. Daarbij wordt u gevraagd om uw afsprakenkaartje en eventueel de verwijsbrief van uw huisarts of specialist af te geven. U wordt uit de wachtkamer opgehaald door een polikliniekmedewerker.

Indien er na het bezoek aan de specialist nader onderzoek moet plaatsvinden, helpt de polikliniekmedewerker u hiermee verder. Zij vertelt u waar u moet zijn en wanneer.

Onderzoeken en behandelingen

Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, zal nader onderzoek plaatsvinden. Daarbij kan het gaan om de volgende categorieën:

De meeste onderzoeken vinden plaats op afspraak, soms kunt u daar zelf een afspraak voor maken en anders maakt de polikliniekmedewerker hiervoor in overleg met u een afspraak.

Uitslag onderzoek

U krijgt de uitslag van het onderzoek van uw specialist. Zodra u de datum van het onderzoek weet, kunt u ook voor de uitslag van het onderzoek al een afspraak maken. Telefoon: (0314) 32 99 88. U kunt op deze wijze de tijd tussen het onderzoek en de mededeling van de uitslag van het onderzoek zo kort mogelijk houden.

Operatie en opname

Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, wordt een afspraak gemaakt voor een operatieve ingreep. 

  • Poliklinische ingreep
    De polikliniekmedewerker maakt in overleg met u een afspraak voor de poliklinische behandeling. Deze behandeling vindt plaats op de poliklinische operatiekamer (POK), (routenummer 22). U kunt plaatsnemen in de wachtkamer en u hoeft zich niet te melden.
  • Operatie met dagopname
    U wordt opgenomen op de afdeling Kort Verblijf. De secretaresse plaatst uw naam eerst op een opnamelijst. U wordt na verloop van tijd gebeld over een 'voorlopige' OK-datum (via het Centraal planbureau). De wachttijd waar u rekening mee moet houden hoort u tijdens uw polikliniekbezoek.
  • Operatie met klinische opname 
    Na de operatie volgt de opname op een verpleegafdeling. De secretaresse plaatst uw naam eerst op een opnamelijst. U wordt na verloop van tijd gebeld over een 'voorlopige' OK datum. (via het Centraal planbureau). De wachttijd waar u rekening mee moet houden hoort u tijdens uw polikliniekbezoek.

 

Artsen in opleiding

Patiënten kunnen te maken krijgen met co-assistentenen arts-assistenten die onder toezicht en verantwoordelijkheid van de chirurgen werkzaam zijn. 
Sinds 1999 worden assistent-artsen Tropengeneeskunde opgeleid door de vakgroep Chirurgie. Daarnaast worden er arts-assistenten Heelkunde door de chirurgen opgeleid. Sinds 2000 wordt er geparticipeerd in de opleiding van co-assistenten voor het vakgebied chirurgie in samenwerking met het Radboudumc te Nijmegen.

Samenwerking buiten het Slingeland Ziekenhuis

Oncologische patiënten

De chirurg Oncologie neemt actief deel aan de wekelijkse oncologiebespreking. In deze bespreking zijn vertegenwoordigers van diverse specialismen aanwezig, soms ook in een videoconferentie uit andere ziekenhuizen in de regio. Iedere oncologische patiënt die in het Slingeland Ziekenhuis geopereerd zal worden, wordt in deze werkgroep besproken en krijgt een individueel behandelplan.
Zie ook: www.artz.nl

Trauma-patiënten

De opvang van traumapatiënten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de chirurg. Bij ernstige ongevallen wordt op verzoek van de ambulancedienst het traumateam gemobiliseerd zodat de patiënt opgevangen wordt door een team bestaande uit: een chirurg, een anesthesioloog, een radioloog, een verpleegkundige van de spoedeisende hulp, een radiodiagnostisch laborant en naar behoefte andere specialisten. Op deze wijze kan snelle en adequate hulp worden geboden. In principe kunnen alle letsels in het Slingeland Ziekenhuis worden behandeld.

Patiëntenfolders over diverse aandoeningen

Zie folders chirurgie

Gerelateerde onderwerpen:

Laatst bijgewerkt op: 19 mei 2022

Direct naar

zomer-in-het-ziekenhuis-2.png
Zomer in het ziekenhuis